inyama n’ibihumyo bivanze na karoti

Ibikoresho

  • 1kg y’inyama ikasemo ibice
  • Ibiyiko 2 by’amavuta
  • Ibitunguru 2
  • Ibihumyo garama 200
  • karoti 2
  • persil
  • sositomate 1
  • Umunyu na poivre

Uko bikorwa

Camutsa amavuta mu isafuriya ushyiremo za nyama uzikarange
sukamo bya bitunguru na persil
shyiramo karoti wazikasemo uduce tunini
Ongeramo umunyu na poivre
Sukamo ibirahure 2 by’amazi
Fata sauce tomate ubanze uyivange gake mu mazi ashyushye uyasukemo
shyiramo ibihumyo upfundkire bimareho amasaha isaha imwe ku ziko

Muryoherwe !