Ibyagufasha igihe uwo mwashakanye adashaka ko mujya inama

Yanditswe: 01-08-2017

Kujya inama ku kintu cyose abashakanye bagiye gukora ni kimwe mu bintu bituma babana neza ndetse no guter aimbere mu bigaragara bikagerwaho. Nyamara usanga abashakanye bamwe batoroherwa no kujya inama cyangwa se ngo bagirane ibiganiro ibyo aribyo byose bireba urugo rwabo. Ese wabigenza ute igihe wowe wifuza ko wajya ujya inama n’uwo mwashakanye ariko we akaba atabishaka ? Iyi nkuru irabisobanura birambuye.

Reka tubanze turebe ibyiciro by’abashakanye batajya inama
Muganire ku by’abandi gusa ariko mwe ntimwivugeho :
Hari abashakanye usanga iyo bavuga ku bandi baba baseka ibitekerezo bikaba byinshi ariko bakaba nta na rimwe bajya baganira ku ngingo zirebana n’ibyo mu rugo rwabo.

Muganire ibindi ariko byagera ku bibazo ntimvumvikane : hari ikindi cyiciro cy’abashakanye bashobora kuganira ibindi cyane cyane ibigenda neza ariko bagera ku kibazo bagomba kujyaho inama ntibabashe kumvikana buri gihe. Wenda usanga hari umwe udakurwa ku ijambo icyo yavuze ashaka ko kiba nkuko yakivuze, biranashoboka ko umwe yigira ntibindeba ati icyo uzakirebe njye ndumva kitandeba.

Ntimujya muganira : hari noneho abandi bavugana gusa ariko ntibaganire. Bamwe bitwaza ko umwanya wabaye muto ugasanga buri wese aba yatekereje ikintu mu buryo bwe akazabwir auwo bashakanye umanzuro wacyo bitagishobotse ko bakiganiraho.

Ni ha handi umugabo ataha amenyesha umugore ko ejo azajya kugura ikibanza hari n’ababivuga byararangiye, umugore nawe ugasanga abwira umugabo ko yamaze gusezera ku kazi ko agiye kwikorera nta yandi makuru umugabo yari afite. Mbese baravugana gusa ariko nta mwanya baha ibiganiro birambuye.

Ntimuvugana : Hari noneho abandi bo babana nk’abamaze gutandukana burundu nubwo baba mu nzu imwe. Bagera mu rugo buri wese agaceceka agakora ibye atavugisha uwo bashakanye. Iyo ashatse kuvuga avugisha abana cyangwa umukozi. Aba nta makuru na make umwe aba afite ku wundi.

Nubwo aba bantu bari mu byiciro bitandukanye ariko bose bahuriye ku kintu cyo kutajya inama ku bibabazo bireba urugo rwabo. Ese wakora iki ngo wowe n’uwo mwashakanye mujye mujya inama ?

Hindura uburyo wamuganirizaga : Uzi neza uwo mwashakanye n’ikiciro wasanze arimo gituma mutajya mujya inama mu buzima bwanyu. Niba nta na rimwe ajya yifuza gutangiza ibiganiro, wakiha ingamba zo kuba ari wowe ujya ubitangiza bitwe nuko umuzi. Niba ari wa muntu ukunda ko muvuga ku bandi ujye umufatirana muri kuvuga ku bandi uzane n’ibyanyu

Jya ucisha make mu ijwi : Uretse uburyo watangijemo ibaganiro ikindi kica ibiganiro by’abashakanye n’ijwi ukoresha. Si byiza ko uvugira hejuru ngo nib ahari ikibazo utangire wishyira aheza. Iga guca bugufi kuko ari wowe wafashe ingamba zo gukemura icyo kibazo mufite. Menya icyo ushaka kugeraho bige biguera umwete nubwo uzahura n’imbogamizi zitandukanye zikaba zaguca intege.

Igihe akubwira ujye umutega amatwi : Niyo waba wumva ko akubwiye ibitari byo jya umureka arangize ibyo yavugaga ubone kugira icyo umusubiza. Igihe ashatse kukumva nabi umenye uburyo bwo kwicisha bugufi umusobanurire ko ataribyo wari ugamije.
Menya uburyo uwo mwashakanye akunda kuganiramo : kumenya uburyo uwo mwashakanye akunda kuganiramo nabyo byabafasha kujya mujya inama. Ushobora kuba ujya kuvuga nturase ku ntego kandi we akunda ko uhita umubwira ibyo ushaka kuvuga bigatuma atakumva. Kurikza uko umubona umenye uko umutwara.

Ibiganiro byanyu ntibikabe iby’ibibazo gusa ; jya usaba umwanya uwo mwashakanye umubwire ibintu byiza bitari ibibazo gusa. mushimire ibintu byiza uzi ko yakoze n’ibyo yagerageje gukora. Ikiganiro gishobora kurangira utazanyemo ibiguhangayikishije ukazabizana ikindi gihe. Gishobora kandi no kuba icyo gusaba imbabazi uwo mwashakanye aho wamukoshereje, kumubabarira niyo yaba ataragusabye imbazi ku kintu runaka n’ibindi byiza

Reba umwanya mwiza wo kuganira : Abashakanye bamwe bagir aimyitwarir emibi ku bijyanye no kuganira kubera ko uwatangije ibiganiro atamenye umwanya mwiza wo kubivugamo. Reba umwanya uwo mwashakanye ameze neza abe aribwo umubwira ibibazo wumva mwaganiraho naho igihe atameze neza ho umuganiriza ibyiza bimufasha gusohoka mu bihe arimo bitari byiza.

Ubu ni uburyo wagerageza bukagufasha kujya inam an’uwo mwashakanye kuko usanga iyo abashakanye bataganira ngo bajye inama ku bigenda n’ibitagenda usanga urugo rwabo rutameze neza haba mu mibanire yabo ndetse no mu iterambere ry’ibigaragara.

Gracieuse Uwadata

Ibitekerezo byanyu

  • Mwiriwe neza basomyi b’ururubuga,nkuko mwabivuze kuganira no kujya inama mubashakanye bishobora guteza imbere urugo,gusa hari ingonyinshi usanga arinkaho buriwese yimenyera ibye,aho kugirango bajye inama zirebana n’urugo rwabo ugasanga nkumugabo arajyinama n’abohanze(cyane cyane abomumuryango we cg izindi nshutize) umugore akabona ishyirwa mubikorwa ry’imyanzuro,ibyo rero bigatuma abagore bamwe dusuzugurwa ;...

IBITEKEREZO

  • Andika hano igitekerezo cyawe