Inyama z’ihene mu mamesa

Ibikoresho

Inyama y’ihene kg 1
ibitunguru bitukura 2
Tungurusumu isekuye uduce 3
Seleri utubabi 3
Teyi agashami 1
Inyanya 3
Sauce tomate 1
Umunyu
Poivre 10g
Ibibiringanya 2
Amamesa ikiyiko 1

Uko bikorwa

Shyira isafuriya ku muriro ushyiramo amamesa
Amaze kuzana umwotsi ugashyiramo inyama zigahindura ibara
Shyiramo ibitunguru na celeri bikasemo uduce duto
Shyiramo ibibiringanya bikasemo uduce duto
Kongeramo tungurusumu na romarin (Teyi)
Kureka bigafata irange hamwe hanyuma ukongeramo inyanya waseye
Shyiramo na Saucetomate ukareka bigashya
Shyiramo amazi make igikombe 1
Pfundikira ureke bihire mu muriro muke
Ungeramo umunyu na poivre ugaragure kugirango ntibishirire.

Byakuwe kuri journaldesfemmes.com