Ibitoki n’amashaza byokeje

Ibikoresho :
- Ibitoki 8
- Butter g 125
- Amashaza atogosheje g 125

Uko bikorwa :
- Hata ibitoki ubushyire mu isafuriya igihe gito ku buryo bidashya cyane
- Byumutse ubushyire muri butter yayenze
- Butter imaze kubifata bushyire muri ya masha ufuta kimwe kimwe ku buryo amashaza -afataho
- Bishyire ku ifuru cyangwa ahandi utekera imigati bimareho iminota 15 ku muriro iri kuri -degree ya 190 z’ubushyhe.
- Bimaze gutungana shyiraho ice cream yo mu mwembe

Byatanzwe na Hellofood