Uburyo uvuga bikerekana ko wifitiye icyizere mu kazi.

Yanditswe: 17-09-2018

Uburyo wifata iyo uri kuvuga bifite icyo bimaze mu gutera imbere mu kazi kawe. Ndetse bifite akamaro kanini kuruta ibitekerezo ubwabyo. Kuko bituma abo ubwira bakumva cyangwa ntibakumve. Kubera umuco rero abakobwa baba barakuriyemo usanga uko bifata akenshi biba bihabanye n’ibikenewe mu kazi. Dore uko ugomba kwifata mu gihe uri kuvuga yaba mu nama y’akazi cyangwa se uri gutanga ikiganiro :

  • Irinde guseka ubusa. Nubwo kugaragara neza kandi udatinyitse ari byiza, gerageze ntuseke birenze urugero cyane cyane uri mu nama . Jya useka igihe ari ngombwa.
  • Irinde kubika umutwe cyangwa kuwuhengeka, reba abo muri gukorana inama.
  • Reba mu maso abantu muri gukorana inama byibura amasegonda 2. Irinde gutinda ku muntu umwe umureba cyane kuko byasa nko kumutera ubwoba cyangwa se kuba mumenyeranye cyane, wirinde kandi no kureba hejuru cyangwa hasi byerekana ko utizeye ibyo uri kuvuga.
  • Irinde gukuba amaboko, cyangwa se nuvuga ukoreshe intoki gusa. Irekure wihe umwanya uhagije ukoreshe amaboko yose. Irinde kandi guhuza ibiganza wakubanije intoki.
  • Uko winjira mu cyumba cy’inama n’uko wifata uhagaze nabyo ni ngombwa, genda wemye, nuhagarara ntukubanye amaguru. Igihe wicaye irinde gushyira akaguru ku kandi, kandi wicare neza wegamye intugu zimeze neza. Mu gihe ugiye kuvuga ariko wakwigira imbere gato.
  • Uko uvuga : irinde kuvuga wihuta cyane, cyangwa kuvuga n’ijwi rito. Vuga witonze kandi ijwi ryumvikana neza. Irinde kandi kujya urangiza kuvuga ikintu ukabaza ibibazo ngo : “ sibyo ?” “siko mubitekereza”. Irinde no gutangira interuro ukoresha ijambo “ndatekereza ko” ahubwo tanga igitekerezo cyawe udatinze.
  • Ba ari wowe utanga ikiganza bwa mbere mu gihe ugiye gusuhuzanya cyangwa gusezerana. Utange ikiganza mu buryo busanzwe ntiwihute, ntutinde, kandi wibuke kureba mu maso uwo uhereje ikiganza.

Mu gihe ukurikiza ibyo twavuze haruguru , ugatanga ibitekerezo byawe witaye ku kuntu ugaragara bizatuma utanga ibitekerezo neza bikaba byaguhesha amahirwe yo kujya mu myanya y’ubuyobozi mu kazi kawe.

Hifashishijwe urubuga rwa thebalancecareer

Ibitekerezo byanyu

IBITEKEREZO

  • Andika hano igitekerezo cyawe