Amandazi y’imineke

Yanditswe: 19-03-2018

Ibikenerwa :

• Imineke ibiri
• Igi rimwe
• Garama 50 z’isukari
• Garama 100 z’ifarini
• Amavuta y’ubuto 1l

Uko bikorwa :

• Ronga imineke neza
• Yitonore uyikatemo uduce duto duto
• Yishyire mu gisorori gifukuye, uyinombanombe wifashije ikanya, kugeza ubonye ko inoze
• Sukamo za garama 50 z’isukari wateguye uvange usa n’ukubita, nk’uko bakubita amagi, ukoresheje ya kanya.
• Sukamo rya gi, ukomeze uvangishe ya kanya
• Shyiramo garama 100 z’ifarini, ukomeze uvange neza kugeza ubonye uruvange rwawe runoze
• Umaze kubona ko binoze neza, shyushya amavuta
• Wifashije utuyiko tubiri duto, genda uyora rwa ruvange wuzuze akayiko, ushyire mu mavuta
• Genda uhindura uruhande rumwe ushyira urundi hasi kugira ngo impande zose zishye neza.
• Amandazi yawe umaze kubona ko yahinduye irangi, yenda gusa nka chocolat, yarure

Pamela
Phot : google

Ibitekerezo byanyu

IBITEKEREZO

  • Andika hano igitekerezo cyawe