Ahabanza » Umuryango » Kurera » Uko wareka kuvugira hejuru ubwira abana bakoze amakosa.

Uko wareka kuvugira hejuru ubwira abana bakoze amakosa.

Yanditswe kuwa 24-01-2018 Saa 08 : 06

Kuvugira hejuru akenshi ababyeyi babikora iyo umwana akoze amakosa atuma umubyeyi arakara agahita amubwira n’ijwi rirenga amutonganya. Ibyo rero ntago ari byiza dore ko byigisha abana nabo kuvugira hejuru kandi bikanabereka ko udafite ubushobozi ku makosa bakoze. Bituma kandi umwana agira ubwoba kurenza uko yamenya amakosa yakoze akikosora. Mu gihe rero udashaka gusakuza ibi ni ibyo wakora :

Tegura umunsi wawe : byaba byiza utangiye usenga ukanasoma amagambo aguha imbaraga uri bukoreshe ku munsi. Ibi bituma wirirwa utuje.

Tegura umwanya wo kubonana n’abana : mu gihe ugiye guhura n’abana, tangira utekereza ku buryo uri bubavugishe mu gihe bakoze amakosa utekereze cyane cyane ku makosa bakunze gukora atuma usakuza.

Irinde kirogoya : niba udakunda kurogowa mu byo ukora panga gahunda ku buryo mu gihe uba uri kumwe n’abana uba aribo ushyizeho umutima, ibyo ushaka gukora nta kikubangamira ugikore baryamye cyangwa bari ku ishuri.

Shyira mu gaciro
 : abana bakora amakosa amwe n’amwe adakanganye, kko kwiyanduza, kumena ibyo agiye kunywa, kwanga ibiryo bimwe na bimwe. Ishyire mu mutwe ko ari ibisanzwe ayo makossa ntakurakaze.

Iga guhumekera hejuru igihe warakaye : utangiye kumva uburakari buzamuka, humeka umwuka mwinshi witonze inshuro nyinshi, bizagufasha gutuza uburakari. Noneho uze kuvuga utuje

Imuka icyumba : niba wumva urakajwe n’ibyo umwana akoze cyangwa akubwiye, banza uve mu cyumba murimo, ufate iminota micye yo kubanza gutuza hanyuma ubone kumubwira icyo ushaka ko akosora.

Kuvuga wongorera : aho gusakuza, ahubwo wavuga wongorera, bituma abana babona ko hari igihindutse, bagatega amatwi kandi utabasakurije.

Rimwe na rimwe gusakuza ni ngombwa nko mu gihe uri kubuza umwana ikintu cyamumerera nabi,nko kugwa, cyangwa kujya mu muhanda ariko mu buzima bwa buri munsi ntago ari byiza kubikora kuri buri kosa umwana akoze.

Hifashishijwe urubuga rwa family share.
photo : wikipedia

Ibitekerezo byanyu

  • Murakoze ku nama nziza muduhaye. Guhumekera hejuru narabigerageje kenshi ni ukuri bigabanya uburakari, bigatuma ntivumira abana cg ngo mbakubite mpubutse. Ariko kuvugira hejuru sinarinzi ko Atari byiza kumwana narinzi ko ikibi ari ukumbwira amagambo mabi amupfobya cg amutuka. Murakoze kunyungura ubwenge.
    Ndemeranya n’umwanditsi mu gushyira mu gaciro, hari igihe ababyeyi dukabya tugashaka ko abana bamera nk’abantu bakuru, hari amakosa y’abana rwose asanzwe tugomba kwihanganira kandi tukabyitwaramo neza ntitubahutaze ariko nanone tugomba kuba maso tugakosora ingeso mbi abana bashobora kwadukana

  • Murakoze kutugira inama y’uko twitwara ku bana igihe bakoze amakosa. Ariko ikigaragara nuko ibi ari ibyakorwa igihe abana bigiye hejuru gato kuko baba bumva. None mwatugira iyihe nama kubana bafite hagati y’umwaka n’imyaka 2 igihe bakoze amakosa kandi tugomba kubakosora.

    Murakoze

IBITEKEREZO

  • Andika hano igitekerezo cyawe