Ibimenyetso byakwereka ko umwana atigirira icyizere

Yanditswe: 09-11-2017

Kwigirira icyizere ku mwana n igihe aba yumva yisanzuye,atisuzugura,akora ibyo atekereje nta bwoba afite.

Dore bimwe mu bimenyetso byakwereka ko umwana nta cyizere afite

Yigereranya n’ abandi cyane : aha ni igihe umwana akunda kwigereranya n’abagenzi be mu bikorwa bye byose ibyo agerageje akabikora areba kuri bagenzi be.

Asaba imbabazi buri kanya : hari igihe umwana asaba imbabazi buri kanya yaba akosheje cyangwa akoze neza ibi rero ntabwo ari byiza ku mwana

Yumva ko adakwiye ibyiza :Akenshi abana batifitiye icyizere bahora bumva ko ibyiza bitababikwiriye bagahora batekereza ibibi gusa bumva ko nyine nta cyiza cyamubaho.

Atinya abantu bakuru : hari igihe umwana aba kunda kuba wenyine cyangwa wenda ubona akunda kuguma mu bana wamugeza mu bantu bakuru akarira

Gukora amakosa adasanzwe akora :aha umwana agira ubwoba bikamutera gukora amakosa utamuziho udasanzwe umenyereye ko akora.

Mu gihe ubona umwana afite byinshi muri ibi bimenyetse soma ibyo wakora ngo yigirire icyizere.

Byavuye kuri www.authentico.fr
photo : google

IBITEKEREZO

  • Andika hano igitekerezo cyawe