Imirimo itanu yatoza umwana gukunda akazi akiri muto

Yanditswe: 01-11-2017

Hari ababyeyi benshi bakunda kwanga ko abana bagira icyo bakora nyamara rimwe na rimwe bikaba bishobora kumugiraho ingaruka mbi ku buzima. Ni byiza rero ko wafasha umwana kugira icyo akora mu rugo bitewe n imyaka ye.

Iyi ni imirimo yafasha umwana kwiga gukora akiri muto guhera ku myaka 4.

1. kumwigisha gutegura no gupanga ibikinisho bye neza : aha ni byiza ko wafasha umwana kumwereka uko yapanga neza ibikinisho bye nta kavuyo ndetse akanabisukura. Yamara kubikinisha akongera akabipanga neza

2.Mwigishe gusasa uburiri bwe : ni byiza ko umwana wamwigisha kwisasira akiri muto ukamufasha umwerekera buhoro buhoro aza kubimenya ukajya abyikorera cyangwa se ntawe mu gihe uri gusasa ukamubwira akagufasha.

3.Mwigishe kwandurura amasahane : ni hahandi ababyeyi benshi iyo abana bamaze kurya bahampagara abakozi ngo bandurure ariko nyamara ni byiza ko wahita ubwira umwana akabikora cyangwa akamufasha.

4. Mwigishe uko yakorera isuku imyambaro ye : aha ni byiza wabwira umwana agapanga neza imyenda y’ishuri cyangwa inkweto , akamenya aho ashyira ibitameshe cyangwa se agafasha ubikora.

5. Mwigishe Gufata neza ibintu bye neza : Kumenya aho ashyira ibikoresho bye by’ishuri, ndetse n’ibindi bikoresho byo mu rugo akamenya kubyandurura no kubifata neza. Ubu ni uburyo bwiza bwagufasha gutuma umwana akura azi gukora kandi bikamufasha gukura neza

Pamela

IBITEKEREZO

  • Andika hano igitekerezo cyawe