Ibanga mu gukora imishinga izabafasha kugira urugo rukomeye

Yanditswe: 24-10-2017

Bamwe mu bashakanye bafashe akanya nyuma gato yo gushyingirwa bagira icyerekezo baha urugo, bakora imishinga izabafasha kugira urugo rukomeye ! Abandi ntibabihaye umwanya uhagije nyamara umunsi ku wundi ntibahwema kuvunika bagamije iterambere ry’urugo ! Bamwe babiganiraho mu biganiro bigufi, abandi ugasanga ibitekerezo byihariwe n’umuntu umwe, ni we ureberera urugo nta n’icyo yahishurira uwo babana, mbese ugasanga buri wese atekereza ukwe nk’aho ingo ari ebyiri !

Icyafasha kurushaho kuri izo ngo zose ni ugufata umwanya uhagije wo kuganira no gukora igenamigambi ryanditse, ndetse bakanagena igihe cyo kujya basuzuma aho bageze mu ntego bihaye ! Byose ariko bishingira ku rukundo ! Ese iwanyu ruracyahari ?

Iwanyu muracyatera akabariro ? Ese buri wese aranyurwa ? Cyangwa ubikora ugirira mugenzi wawe wowe nta cyo bikubwiye ? Ese iki gikorwa muragitegura cyangwa kiratungurana ? Ese muracyabana kubera urukundo cyangwa ni ukwanga kwisigira abana, ni ugutinya amaso ya sosiyeti, ni ukubura uko ugira ?

Niba byibura muri kumwe n’aho icyaba gisigaye kibahuza atari urukundo, na byo ni ubutwari ! Ngaho nimuvugurure urukundo, mbese musubire ku isoko bibe nk’aho mwashyingiwe ejo ! Intambwe ya mbere ni ikiganiro hagati yanyu ! Mu ituze, mu bwiyoroshye, mubwirane ukuri maze murebe ngo muranezerwa ! Imana ni urukundo, ikunda amahoro ! Nimubyimura iwanyu, na Yo izimukana na byo ! Muzaba musigaye he ?

Source : abatozabingo.org

Ibitekerezo byanyu

  • Ahaaa ndahogoye ! Ese umuntu abigenza ate iyo mugenzi we bashakanye ari we wiharira gutekerereza urugo, akaba ari we ugena uko undi abaho, akagena n’umubare w’abana muzabyara, ibyo ukwiye guhaha, igihe uzamara muri gahunda yo kuboneza urubyaro(kandi ntanabikubwire), ukumva avuga ngo fata uburyo uboneze wamubaza igihe yifuza ko bizamara akakwihorera, wamubaza umushinga arimo gutegura akakwihorera na bwo, akagena uko umushahara wawe ukoreshwa, wabihinduraho gatoya mugashwana, buri ntambwe yawe yose akaba ayizi, akihatira kugendana nawe mu nzira buri gihe ariko muganira ibiganiro byo kunyura hejuru gusa(superficiel) wagira ngo uvuze ikintu gisa n’igikomeye bikaba birebire akaKUBWIRA KO ARI WE MUTWARE, mu gutera akabariro ho ni ugukora uko abyumva, yakubabaza atakubabaza biba bikureba, wamubwira ngo ahindure akorohereze akivumbura, n’ibindi byinshi umuntu atavuga ngo birangire....

    Mumbwire iyo umuntu abana n’umuntu uteye gutya abigenza ate koko ?

  • Icya1, nugusenga ugasaba Nyagasani kugufasha muribi:kugerageza gusaba uwo mwashakanye umwanya mukaganira kubuzima mubayemo,utamuhase kdi utarakaye,buhoro buhoro hamwe no gusenga bigenda biza.c courage

  • Icya1, nugusenga ugasaba Nyagasani kugufasha muribi:kugerageza gusaba uwo mwashakanye umwanya mukaganira kubuzima mubayemo,utamuhase kdi utarakaye,buhoro buhoro hamwe no gusenga bigenda biza.c courage

  • Aha ibyikigihe ni danger.Aho umugabo abwira umugore kugurisha inzu batuyemo ari nayo yonyine bafite kandi bose bakora nta kibazo cy’ubukene kiri mu rugo. Umugore yabyanga, umugabo akajya gusaba divorce ngo igurishwe n’urukiko bayigabane. Ubwo mwamugira iyihe nama koko. Yemere bagurishe ngo adasenya akore iki koko. Ngo niwe MUTWARE W’URUGO agomba gukora ibyo shaka.

IBITEKEREZO

  • Andika hano igitekerezo cyawe