Njye nk’umugore nakora iki kugirango ngire urugo rwiza ?

Yanditswe: 18-10-2017

Nkuko umugabo mwiza agira ibimuranga,umugore mwiza na we agira ibimuranga. Gusa ni byinshi byose ntiwabivuga ngo birangire. N’ubwo muri iki gihe hari ibyo iterambere ryazanye, ku buryo guhahira urugo bitakiri iby’umugabo gusa, ahubwo biterwa n’ubifitiye ubushobozi, reka nkubwire ibyo umugore atagomba kuburira umwanya n’aho yagira uruhare mu guhahira urugo.

Umugore mwiza agira isuku ; isuku ku mubiri, ku mutima, ku myambaro, no mu rugo. Akenshi iyo bavuga ko umugore asusurutsa urugo, iyo suku iba irimo.

Umugore mwiza amenya kwakira abashyitsi ; mu byishimo, kubaganiriza kandi buri wese akamwubaha. Iyo avugwa neza n’abagenda mu rugo rwe, aba ari ishema ry’umugabo we ! Uzazirikane cyane bene wabo n’umugabo wawe, si rubanda rusanzwe.

Umugore mwiza amenya kuzirikana umugabo we. Umugabo akenshi ugirango ni umwana wawe mukuru. Umenya kumuzigama no kumutoranyiriza ibyiza mbere y’abandi. Uramenye nta mushyitsi umuruta ! Uzamenye kumuvana muri rusange, mu kivunge, n’aho byaba bitabuze, umenye ko mu mafunguro iryiza cyane ari irye. Tuboneyeho no kukubwira ko umugore mwiza amenya icyo umugabo we akunda.

Umugore mwiza amenya gushyira ibintu ku murongo, akamenya aho afashije n’aho abariza buri kintu cyane cyane iby’agaciro. Nk’impapuro z’ubutaka, iz’urugendo, indangamanota z’abana, impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi niba muzifite, n’ibindi.

Umugore mwiza aranyurwa ; uyu ni umwitozo w’ingenzi buri mugore aba agomba kugira. Icyo umugabo agukoreye, ukamenya kugira ijisho rikibona vuba kandi ugashimira. Uramenye umugabo atazatakaza imbaraga mu gikorwa iki n’iki ngo nikirangira ubifate nk’ibisanzwe. Byamuca intege !

Umugore mwiza amenya gushishoreza urugo rwe ; aha ndavuga ku bikenewe. Ikindi kandi iyo afite ubwo bushishozi, aba ari we mujyanama wa mbere w’umugabo. Nubona umugabo wawe afite abandi agisha inama atabikubwiye uzamenye ko yagaye ubushishozi bwawe. Gusa hari igihe ibyo agishaho inama uba nta gitekerezo ubifiteho, bwo muyigisha ahandi, ariko na bwo mwembi mukaba mubiziranyeho. Ku buryo inama undi abahaye, mubasha gusuzumira hamwe niba ihuye n’icyo mwari mukeneye kandi kitabangamiye indangagaciro z’urugo rwanyu.

Umugore mwiza amenya umwihariko ahuriyeho n’umugabo we bonyine, aha ndashaka kuvuga kumenya utwambaro twanyu tw’imbere n’icyumba muraramo. Ibi bintu si rusange, n’aho utagira akanya, ak’ibi uba ugomba kukabona. Si rusange, si iby’umukozi. Mu bwumvikane, binatewe n’ufite umwanya, mwabyumvikanaho, ariko byibura bikitabwaho n’umwe muri mwe.

Umugore mwiza agerageza kubona igihe cyo kuba hamwe n’umugabo we bari bonyine ; abagabo ntibakunda kuba bonyine. Twa ducogocogo tw’urugo jya umenya kudushyira ku murongo kuko ntitujya turangira. Abagabo bakunda gutinda mu kabari cyangwa bakaba mu kazi kugeza ijoro riguye baba bahunga irungu. Si buri gihe kandi bahigira imico myiza, hari igihe basakuma.

None se utabonetse ngo muvugane ibyubaka urugo rwanyu, wumva ari nde wundi wagusimbura ? Jya umenya guhitamo muri byinshi ufite byo gukora ubanze iby’ingenzi, nibiba byinshi ubanze ibyihutirwa, nibiba byinshi ukore ibidashobora gusimburwa byonyine. Ubundi ube hamwe n’umugabo wawe.

Umugore mwiza amenya guhanga udushya cyane cyane mu myambarire no mu gikoni ; ibi nkeka ko bitagoye cyane kuko muri kamere y’abagore habamo kwibuka cyane no kurambirwa vuba. Umugore yibuka imyenda yose uko yagiye ayambara kuva ku cyumweru cya mbere cy’ukwezi kugeza ku cya nyuma. Abagira myinshi, ukwezi gukurikiraho abura icyo yambara ! Uwo afashe akabona awuheruka bityo bityo.

Ni byiza kandi abagabo barabikunda ! Gusa uritonde umutungo w’urugo wose utazashirira muri ibyo. Aha na ho bisaba ubushishozi no kubiganiraho n’uwo mwashakanye, kugirango udasesagura. Imwe mu mpamvu zijya zitera abagabo guca inyuma abagore ni uguhora mu bintu bimwe, urajye menya guhinduranya amafunguro, wibande ku byo umugabo wawe akunda, n’ibyo ukunda birumvikana, kandi buri gihe ubitegurane umutima mwiza, umwenyure n’aho haba hari ibitagenze neza.

Umugore mwiza amenya igihe cyo kuvuga ikibazo afite cyangwa icyamubabaje. Wifata ibihe byiza ngo abe ari byo uhinduramo urubuga rwo kuvugiramo ibitagenda. Mumenye kuvugana no kugena igihe cyo kuganira no kureba ibigenda n’ibitagenda.

Umugore mwiza amenya kurura umugabo iyo arakaye. Ashobora kurakara biguturutseho cyangwa bitaguturutseho. Gira umutima utuje, umutege amatwi ni cyo cya mbere aba akeneye. Menya guca bugufi, gusaba imbabazi, kwakira imbabazi, no kwemera kwisubiraho igihe wagize uruhare mu byamubabaje.

Umugore mwiza amenya uko umugabo ameze kandi akamenya uko abyitwaramo. Urugero niba ananiwe, ashonje, arwaye, yabuze amafaranga, aha uba ugomba kumuba hafi kuko ni ibihe bitorohera abagabo bose muri rusange. Ntuzamusonge umutura ibibazo, ahubwo bizabe igihe cyo gushyira imbaraga mu gushaka ibisubizo. Naba ameze neza kandi, uzabimenye noneho usabe guteteshwa !

Umugore mwiza ntiyigira nyoni nyinshi mu buriri. Hari abagera mu mushyikirano w’abashakanye, bagakora nk’aho ari umugabo wari ubikeneye umugore ntacyo bimubwiye. Biba byiza cyane iyo wemeye kubigiramo uruhare ! Nta kiba giteye isoni kirengeje ko wamwambariye ubusa ! Yagushatse agira ngo muri icyo gikorwa mwese mugirirane akamaro. Ni wowe yagiriye icyizere ko mwasangira byose bikarushaho kuryoha, wimutera kukwibazaho no gushakishiriza umunezero hanze yawe kandi nawe wifitemo ubushobozi bwo kuwugira no kuwutanga.

Reka tukongerereho n’agakeregeshwa kajyanye n’iby’iki gihe : uzamenye uko ubana n’inshuti zawe za kera cyane cyane abahungu n’abagabo mwigeze kuba inshuti zikomeye. Umugabo wawe n’aho yaba umukene gute, ntuzigere ugira n’imwe umusumbisha.

Ubushobozi afite bujyanye n’uko urugo rwanyu rugomba kuba rumeze muri iki gihe, kandi umufashije yagenda agira ubwisumbuyeho. Nta mugishwanama uri muri izo nshuti, nta n’umuterankunga uzirimo n’aho baba babishoboye. Guhitamo ni ukuzinukwa. Kereka wabivuganye n’uwo mwashakanye kandi ntumuhishe ko uwo muntu mwigeze kugirana ubucuti bwihariye. Nawe ni uko nturi umuterankunga w’izo nshuti, nturi n’umujyanama wazo wihariye, kuko murebye nabi umwe yasenyera undi !

Source : abatozabingo.org

Ibitekerezo byanyu

  • Izi Nama Zinkoze Ku Mutima Muzubaka Mutazirimo Ndi Umusore Wi21 Ndi Muto Ariko Menye Byinshi Ku Rugo Ndetse No Kumufasha Nzagira .

  • Ndabashimiye cyane ariko njyewe umugabo wanjye ntashobora kumpa umwanya wo kuganira nawe iyo musabye igihe cyo kuganira kubyurugo rwacu arambwira ngo ufite ikihe kibazo ngo kirangirire hano ? nkamubwirango reka tubihe umwanya nibyo byiza. arabyemera akanzirika kukatsi bikarangira yigize nkaho ntabyo nanamubwiye.ndagerageza nkamwibutsa akemera ariko ntampe uwo mwanya kuburyo mba numva nabimubwirira aho muboneye. kandi iyo tubivuze gutyo abigira akabazo gato kuburyo numva ntanyuzwe. bitewe rero nutuntu twinshi yirengagiza kumva numva urugo ari umusaraba kuri njye kuburyo akaramata namusezeranyije numva ntazahageza. mungire inama

IBITEKEREZO

  • Andika hano igitekerezo cyawe