Umumaro w’imboga mbisi n’imbuto naho bibujijwe kubivanga

Yanditswe: 28-09-2017

Imboga mbisi zikiri nshya n’imbuto zihiye zikiri nshya bifite umumaro ukomeye umubiri w’umuntu kubera ubushobozi n’ama vitamins biba byifitemo.

Reka turebe imwe mu mimaro yo kurya ibibisi :

Akamaro ka vitamine C iva mu bimera bibisi

Ikingira umunaniro mu ngingo no bwenge, irwanya ibyuririzi, yongera ubudahangarwa mu mubiri, yica imbuto z’indwara, ni umuti wica imbuto z’indwara n’udukoko twageze mu maraso, ndetse no gukingira ubukonje. Ni ingirakamaro mu kurwanya uburozi bw’itabi, irinda guhangayika, irinda abantu umubababro, ituma umutima utera neza, imihore n’amara bigakora neza, isenya imbuto za kanseri zibumbiye hamwe, ikingira ingaruka z’imiti mvaruganda mu mubiri nka ‘asipiline’na insiline, ituma isukari ikwirakwira neza mu mubiri n’ubutare bugakwirakwira neza mu maraso… vitamine C ikenewe kuribwa buri munsi kuko umubiri utajya uyibika. Buri sigareti y’itabi inyanga uyinyoye 0.25mg za vitamine c. Vitamine c ikenewe mu gihe cy’imvura aho amazi aba yanduye. Les délices du potager p.71-72.

Umuhanga mu butabire w’Umuhongiriya witwa SZENT GYÖRGYI niwe wavumbuye ko vitamine C iboneka cyane mu bimera. Umuntu ukunda ibimera ntashobora kuyikena. Mu gihe umwana muto akeneye milligarama 40-45, umugabo n’umugore udatwite bagakenera 60mg , umugore utwite we akeneye mg 70 naho uwonsa agakenera 95mg. Icunga rimwe rigira mg 90.

Urunyanya rumwe rushobora kugira mg 130. Abashakashatsi basanze umuntu akeneye mg 45 buri munsi. Amagi, amafi, amata byose bikennye cyane kuri vitamine C. Ibyokurya bitekeshejwe amazi, amavuta, ibyokejwe ndetse n’ibibitswe igihe kirekire bitakaza vitamini C. Niyo mpamvu abayikeneye bagomba kurya ibibisi bisoromwe ako kanya aha ni ukuvuga imbuto n’imboga n’ibindi biribwa bibisi.

Ni ibihe bibuzanijwe ?

Ntibikwiye kuvanga imbuto n’imboga, guherutsa imboga cyangwa imbuto bibisi ntibikwiriye nubwo mu mirire ya benshi bimenyerewe. “kubera ko imbuto zitera kuryoherwa, iyo zikoreshejwe nyuma zitera imvururu mu mara cyane cyane iyo wariye ibyokurya bifite n’amavuta menshi. Iyi ni yo nkomoko y’imyuka myinshi mu mara no gutura imibi myinshi. N’iyo unyoye umutobe w’imbuto uri kurya ushobora kugira ingaruka nk’izo.” Les délices du potager p.305

Si byiza kurya imbuto n’imboga ku igaburo rimwe,iyo bikoreshejwe byombi biteza akaga maze imbaraga z’ubwenge zikazimiza ubushobozi. Ni byiza ko imbuto ziribwa ku gaburo ryihariye n’imboga bikaba uko

Ni ibihe byemerewe guhuzwa ?
Ibihuzwa ni : imbuto zitarenze amoko ane, imboga zidasumbanya cyane vitamine C : Si byiza guhuza kapusine na karoti, ibinyamakakama bibisi ntibigomba guhurizwa hamwe.

NB :-Ingano n’inyanya ni ibiribwa byakoreshwa buri munsi umubiri ntubirambirwe, upfa guhinduranya imitegurire.
- Pome n’indimu ni amatunda agira amazi arura kubw’ibyo bishobora guhuzwa n’imboga ntibiteze ingorane.
- Inyanya ni imboga zihuzwa n’amatunda ntibitere ingorana

Zimwe mu ndwara bivura

“Hari izindi mpamvu zituma umuntu akenera amavitamine akomoka ku bibisi ; ni uguhangayika, indwara z’ibyuririzi, inzoga, itabi, imiti ivangwa mu biribwa no mu bihingwa, imiti yo kuboneza ibyara n’imwe mu mikino ngororangingo. Ibi bitumye by’umwihariko umuntu akenera vitamine C ya buri munsi. .” Les délices du potager p.69

Nubwo kurya ibibisi atari akamenyero, kandi bimwe mur’ibyo bikaba bitaryohera akanwa, hiyongereyeho n’ubushake bwa benshi bwapfuye buzize indyo yahongerewe ibirungo bukaba butaryoherwa n’ibifite umumaro, kurya ibibisi ni intego yo guhembura ubuzima bwazahaye gusubiza itoto mu bwenge no guhashya indwara z’ibikatu n’iz’akarande. Uko bibihira akanwa ka benshi ni nako bizazanya indwara mu maraso. Byongerera abasirikare ubutaraga, bisimbura amaraso ashaje no kuyasohora.

Agasaro.com

IBITEKEREZO

  • Andika hano igitekerezo cyawe