Ibintu 9 abagabo bubatse bagomba kwirinda

Yanditswe: 19-09-2017

Nubwo usanga abantu benshi bibwira ko kugira urugo rwiza abagore aribo bafitemo uruhare runini hari ubwo byanga bikagenda nabi kandi impamvu ituruka ku mugabo.

Umugabo wubatse akaba ashaka umunezero mu rugo rwe, nawe hari uruhare asabwa gutanga yirinda ibi bikurikira.

Kudahahira urugo : Usibye ko ibintu bigenda bihinduka n’umugore akaba yahahira urugo. Ubusanzwe inshingano nini yo gushaka ibitunga urugo iba ikwiye kujya ku mutwe w’umugabo. Niba uri umugabo ariko ukaba utajya uhangayikishwa n’ibintunga abagize umuryango wawe no kubashakira iterambere, icyo gihe uba uri gusenya urugo rwawe.

Birashoboka ko umugaba yabura akazi ariko ibyo bikaba ari impanuka bitari ibintu bisanzwe muri kamere yawe, kandi n’imbaraga ushyira mu kagashaka nazo hari ubutumwa ziha abagize umuryango.

Irinde guha urugero rubi abana bawe : Niba uri umugabo mwiza wari ukwiye no gutekereza ku rugero uri guha abana bawe. Tekereza uko witwara iyo hari ikikurakaje n’abana bahari. Irinde kuba wasuzugura umugore wawe, kumubwira nabi, kumukubita imbere y’abana n’ibindi. Icyo gihe uba ubwira abana bawe cyane cyane ab’abahungu ko gufata nabi umugore nta kibazo kirimo. Usanga akenshi ibyo abantu bakora iyo bamaze gushinga ingo ari ingaruka z’ibyo bakuye mu miryango barerewemo. Tekereza rero ku rugero uri guha abana bawe.

Irinde kuba umunyagitugu mu rugo rwawe : Abagabo bamwe bibwira ko kugirango babone icyubahiro mu rugo rwabo ko bagomba kuba abanyagitugu. Icyo gihe ushobora kubona igitinyiro nabwo mu buryo bubi. Ukabwira umwana ikintu akagikora kuko agutinye, umugore bikaba uko ariko ntabikore kuko akubashye. Tega amatwi abagize umuryango, baba abana ariko cyane cyane umugore wawe. Ureke nawe agire uruhare mu bikorwa muteganya, atange ibitekerezo n’ibindi.

Kugira ibindi ushyira imbere bitari urugo rwawe : kugira inshuti ni byiza kuko hari byinshi zifasha ariko iyo uziritushije umugore wawe n’abana bawe icyo gihe uba ushaka ko urugo rwawe rusenyuka cyangwa se rukabura amahoro.

Kutagirana ibiganiro n’uwo mwashakanye : Abagabo batazi kubahiriza inshingano zabo nibo bima umwanya abo bashakanye ugasanga nta ngingo n’imwe bashobora kuganiraho ngo bayifatire umwanzuro bari hamwe.

Kuganiriza undi mugore ububi bw’umugore wawe ugamije ko akwitaho : Guca inyuma umugore wawe ubwabyo ni bibi cyane ariko noneho iyo witwaje kugenda uvuga ububi bw’umugore wawe wenda unamubeshyera ngo ukunde ubone ukwitaho uba nawe ubwawe wihemukira.

Gukoreza umugore wawe imitwaro adashoboye : gutekereza ko imirimo yose izakorwa n’umugore wawe nabyo bishobora kumubera umutwaro. Hari ubwo umugore aba yarataye icyo twakwita inshingano ze akagufasha guhahira urugo kandi ari inshingano zawe ariko na none ugashaka ko akomeza no gukora ya mirimo yindi yo mu rugo uko yakabaye.

Umugore wawe yagerageza ibiri ngombwa ariko nawe ukaba wamufasha bikamworohereza ndetse usanga binarushaho kumushimisha niyo waba wakoze akantu koroheje.

Guha agaciro gake umugore wawe ukamurutisha umuryango wawe : umugore wawe niwe ukwiye kuba nimero ya mbere. Niba utabyumva neza wagira ibyago ugasanga n’umuryango wavutsemo ariko ubyifuza, uzakugusha mu mutego wo kubumvira kurusha uko wumva umugore wawe bibe byagusenyera.

Ibi ni bimwe mu bintu by’ingenzi umugabo wamaze gushinga urwe rugo aba akwiye kureka burundu bikamufasha nawe kugira uruhare atanga mu kubaka urugo rwiza kuko urugo rwiza rutareba umugore gusa.

Gracieuse Uwadata

Ibitekerezo byanyu

IBITEKEREZO

  • Andika hano igitekerezo cyawe