Uko wakundisha umwana ishuri kuva akiri mu nshuke

Yanditswe: 07-09-2017

Imyitwarire umubyeyi agira ku mwana we mber eyo gutangira ishuri n’igihe yiga mu ishuri ry’inshuke igira uruhare runini mu gutera umwana kwanga ishuri ubuzima bwe bwose cyangwa se akarikunda. Muri iyi nkuru turareba ibyo umubyeyi yakora bigakundisha umwana ishuri kurushaho n’ibyo akwiye kwirinda kuko bituma aryanga.

Dore ibyo uzakora bizatuma umwana akunda ishuri :
Gukangura ibitekerezo bye ku byo kwiga :

 1. • Tangira umwana akiri muto mbere yo gutangira ishuri ujye umusomera inkuru mu bitabo
 2. • Jya umutera umwete wo kukubaza ibibazo kandi umusubize. Bibaye byiza wakwifashisha ibitabo mu kumusubiza
 3. • Jya ushishikariza umwana kuvuga. Umusabe wenda akubwira muri make ikiganiro yarebye kuri televiziyo,..
 4. Koresha ibimenyetso bifatika :
 5. • Mureke ajye atangira kwikorera ibintu runaka ku giti cye nko kwiyambika, kwiyoza amenyo. Ibi bimufasha kwiyishimira nawe ubwe.
 6. • Mumare ubwoba unamusubize ibibazo yibaza ku byerekeye kwiga
 7. • Jya umumenyereza kugendera ku mategeko ku buryo ageze ku ishuri bitazamugora
 8. • Uwatangiye kwiga ujye umubaza ibyo yabonye ku ishuri, ibyo yize n’ibindi bijyanye n’ishuri
 9. • Jya witabira kandi inama z’ababyeyi n’ibindi bikorwa by’inshuri bizatuma uwmana aha agaciro kwiga
 10. • Ita ku butumwa umwarimu akwandikira mugirane umubano ku buryo umwana abona ko mufatanije
 11. • Mushimire intambwe agenda atera nubwo aribwo agitangira aho kumugaya uvuga ibyo atakoze neza.

Ibyo urinda kuko bitea umwana kwanga ishuri
Irinde gushaka ko umwana wawe amenya ibirenze ikigero cye :
Genza umwana buhoro ujye umureka afate bike aho gushaka kumwigisha byinshi bimurusha ingufu.
Irinde kumuha amabwiriza adasanzwe yo ku ishuri : Niba umwana akoze ikosa ntukavuga ngo ibyo ntuzabikore ku ishuri, ngo uzamurega kuri mwalimu n’andi magambo atuma yumva ko ku ishuri ariho bafite ububasha kurusha mu rugo.

Irinde kwereka umwana ko ufite ubwoba bw’imyigire ye : Umubyeyi nibyo agomba kugira ubwoba bw’imigire y’umwana we ariko na none agomba kwirinda kubyereka umwana ngo atangire kumubwira ngo umenye ko amafaranga ngutangaho ari menshi nutsindwa tuzabonana,…

Irinde kuvuga nabo abarimu umwana yumva : Niba ufite ikibazo ku barium wagenda ukabibabwira ariko ukirinda kubavuga nabi umwana yumva. Umwana akeneye guhabwa isura nziza y’ishuri yigamo n’abarezi be.

Ni ingenzi rero ko umubyeyi atangira gukurikirana umwana hakiri kare kuko imyitwarire ye ishobora gutera umwana kwanga ishuri cyangwa se akaba yarikunda.

Gracieuse Uwadata

.

IBITEKEREZO

 • Andika hano igitekerezo cyawe