Ibintu 7 biranga umubyeyi urera neza

Yanditswe: 31-07-2017

Iyo umubyeyi amaze guhabwaumugisha w’urubyaro asigara yibaza ku hazaza h’umwana harimo ibizamutunga, uko aziga n’ibindi ariko ntawakirengagiza ko na none ababyeyi baba bahangayikishijwe n’imyitwarire y’umwana. Ushobora guteganya ahazaza h’umwana ukamubikira amafaranga ahagije uzabimufashamo ariko uramutse wirangagije uburere ibyo wataganyaga byose bishobora kuba imfabusa.

Ni ibiki umubyeyi rero asabwa ngo abe yizeye ko yateganyirije umwana, amuha uburere bwiza ?

Umubyeyi ufasha umwana gukura yifitiye icyizere

Kwigirira icyizere ni ikintu gikomeye cyane umubyeyi agomba gufashamo umwana kuko ibyo wakorera umwana byose icyo kibuzemo byazagora umwana kugira ahazaza heza.

Umubyeyi rero afite uruhare cyane mu gutuma umwana yitakariza icyizere cyangwa se akakigirira. Hari ibintu byorohej eababyeyi bakorera abana bituma batakaza icyizere cyanwga se bakakigirira : indoro urebamo umwana wawe , ijwi umubwiza, ibimenyetso ukoresha umubiri wawe byose bigir aingaruka ku mwana waw. Ibikorwa byawe n’amagambo ubwira umwana nibyo biha umwana ikizere cyangwa se bikamutera kugitakaza.

Jya ushimira umwana wawe niyo hab aku kantu gato, ureke umwana akore ibintu runaka yisanzuye ( wenyine), irinde kugereranya umwana wawe n’abandi . igihe kandi umwana akoze ikosa ujye uvuga ububi bw’ikosa yakoze kurusha uko wavuga ku mwana.

Kuvuga ibyiza bw’umwana kurusha ibibi bye

Iki usanga ahanini kigorana kuko muri kamere ya muntu abantu bakunda kuvuga ibibi n’ibitagenda. Urugero nk’iyo umwana yatsinze amasomo yose agatsinda rimwe si byiza ko umara amasaha n’amasaha utonganya umwana ngo yatsinzwe isomo rimwe kandi hari andi masomo icumi yatsinze. Mushimire ko yatsinze naho yatsinzwe ubivuge ariko utabiha umwanya uruta uwo wahaye kumushimira

Shyiraho imirongo ngenderwaho mu gutoza umwana ikinyabupfura

Gutoza umwana ikinyabupfura ni uburyo bwo kumwigisha ibyo agomba gukora n’ibyo atagomba gukora. Ibyo kugirango bikorwe neza rero umwana agomba gushyirirwaho imirongo ngdnerwaho azakurikiza. Ibi kandi bigendana n’ibihano. Niba ushyizeho imirongo igomba kugenderwaho umwana ntayikurikize agomba guhabwa ibihano. Gusa nkuko dukunze kubigarukaho cyane ibihano bibabaza umubiri si byiza. Niba warabwiye abana ko batagomba gucana televiziyo batararangiza gukora umukoro hanyuma bakabirengaho ushobora kubaha igihano cyo kumara iminsi ibiri badacanye televiziyo.
Guha abana umwanya

IBITEKEREZO

  • Andika hano igitekerezo cyawe