Ahabanza » Ubwiza » Imisatsi » Uko tungurusumu yagufasha kugira umusatsi mwiza

Uko tungurusumu yagufasha kugira umusatsi mwiza

Yanditswe kuwa 21-07-2017 Saa 13 : 15

Umusatsi ni kimwe mu bikwiye kugararagara neza ku bagore. Iyo umusatsi usa neza uba ubona umuntu akeye kandi gusa neza nabyo byongerera umuntu icyizere. Gukoresha ibintu byinshi bitandukanye mu musatsi bituma umusatsi ushobora kwangirika kubera ibintu by’ubutabire biba birimo byangiza. Byaba byiza wifashishije ubu buryo bwo gukoresha tungurusumu kuko bwo nta ngaruka mbi butera.

Ukoresheje shampoo cyangwa apre shampoo na tungurusumu
Uburyo wakoresha ukagira umusatsi mwiza ukoresheje shampoo na tungurusumu wafata tungurusumu zisekuye washyizemo amazi make n’ubuki ukabivanga muri shampoo yawe. uruvange rwose urusiga mu mutwe hamwe na shampoo maze ukoga mu mutwe umusatsi wawe ubasha gukura kandi ukanasa neza .

Ubuki butuma umusatsi wawe ubyibuha ,tungurusumu igatuma umusatsi ukura ushatse wanashyiramo nanone tangawizi kuko nayo yongera minerals zituma umusatsi ukura. Mu gihe woga rero gerageza kuvanga ibi byose muri shampoo yawe kugirango umusatsi wawe umere neza ariko ntugakoreshe cyane shampoo irimo tugurusumu. Ntukarenze kabiri mu kwezi kuko bituma umasatsi wuma cyane ukabona utagiye gucika.tangawizi nayo ituma uruvange washyize muri shampoo umuhumuro warwo ushira.

Ukoresheje amavuta ya coconut na tungurusumu

Fata uduce twa tungurusumu ukavanga n’utuvuta twa coconut maze ukabiteka umwanya muto ukanabivanga neza wasekuye maze byamara guhora ugasiga mu mutwe ubisize mu mutwe kabiri cyangwa gatatu mu cyumweru umusatsi wawe umera neza.

Gusiga tungurusumu mu musatsi yonyine

Mbere yuko ujya mu buriri mbere y’isaha kata uduce twa tungurusumu dusekuye udushyire mu musatsi usiga aho umusatsi utangirira urindire nanone isaha imwe ishire umaze gusigamo tungurusumu isaha nishira utege igitambaro cyangwa wambare ingofero urindire isaha imwe nanone maze nyuma nubyuka woze mu mutwe. Uko urusha kubikora cyane bituma umusatsi wawe ukura cyane kandi vuba. Ariko nabyo wirinda kurenza kabiri mu kwezi

Amavuta ya olive na tungurusumu

Bika uduce twa tungurusumu isekuye mu icupa rya mavuta ya olive zimaremo icyumweru kungirango ubashe kubyisiga nijoro mbere yuko uryama maze woze mu musatsi ku munsi ukurikiyeho mu gitondo bituma umusatsi udacika .

Uburyo bworoshye bwo gukoresha tugurusumu vuba

Wasekura tugurusumu nazo maze ugashyira mu musatsi wawe ukabigumishamo iminota mike Mbere yuko wogamo na shampoo cyangwa apre shampoo.bituma umusatsi nabwo woroha ukanabyibuha

Ubu buryo bwose bwa tungurusumu burafasha ku bantu r bakunda kugira ikibazo imisatsi yabo ikamera nabi bakwifashisha uburyo bumwe muri ubu tuvuze haruguru
Sourece :www.pulse.com

Kamagaju Peruth

Ibitekerezo byanyu

IBITEKEREZO

  • Andika hano igitekerezo cyawe