Intandaro y’ubukene bwa nyuma y’ubukwe nuko mwabwirinda

Yanditswe: 13-06-2017

Hari gihe umusore n’inkumi bakora ubukwe bamerewe neza buwi wese yifashije ariko bamara kuban aibintu bigahinduka bikasanga babarirwa mu bakene batifashije. Benshi baba barakomeje gukora akazi nkako bakoraga mbere, bagakomeza guhembw ankuko bisanzwe ariko ubukene bukanga bukabugariza ndetse banareba nabi bukaba ubw’igihe kirekire.

Kongererwa inshingano : akenshi inkumi cyangw ase umusore batarashyingirwa usanga buri wese yigenga ku mutungo we ku buryo hari ibyo abandi baba babazwa we akabyungukiramo. Urugero niba umukobwa cyangwa se umusore yabaga iwabo hari ibyo atabazwaga byinshi nko kwakira abashyitsi, ibyo guteka bya buri munsi,kwishyura amashanyarazi n’ibindi.

Kwirarira : uusore n’inkumi batararushinga usanga bamwe bagerageza kwigaragaza uko batari bigaragaza nk’abafite. Iyo umaze kubaka urugo rero hari ubwo uko kwirarira kutongera gushoboka. Bitewe no kwiyongera kw’inshingano usanga bimwe mwajyaga mukorerwa n’abandi noneho ari mwe mugomba kubyikorera byose.

Gucunga nabi umutungo : hari igihe umuntu amara gushaka ntamenye ko inshingano ziyongerey eagashaka gukomeza kubahao nkuko yabagaho mbere. Niho usanga akomeza kugura utuntu abonye twose atabanje gukora imibare ngo arebe ibikenewe cyane.

Bisaba ko mwese mufatanya mu micungire y’umutungo w’ ;urug kandi buri wese akagira uruhare mu guharanira ko wiyongera mwibuka ko mu gihe gito muzaba mwaguye umuryango. Iyo hiyongereyeho abana byo biba ibindi. Umwana akenera ibyo umuntu mukuru akenera hakagira n’ibyiyongeraho nyine nk’umwana. Akenshi rero umusore n’inkumi bagishyingirwa bireba mu bushobozi bwabo, bakabona bihaza mu byo bakenera, bakibagirwa ko mu gihe gito umuryango uzaguka

Kuba umwe mu bashakanye asahura urugo : Abenshi bajya bakora utuntu bita ko ari duto tutari kuri gahunda y’ibyihutirwa kandi ugasanga dutwara amafaranga. Aha twavuga nko gutanga amafaranga yo kureba imipira, kujya mu kabari, kwisokoresha, kugura imyenda n’utundi tuntu duto abashakanye baba batakoreye igenamigambi kandi dutwara amafaranga.

Gusesagura mu bukwe : kuri ubu usanga hari bamw ebadatinya gufata imyenda yo gukora ubukwe buhanitse ugasanga nyuma yo gushyingranywa bahangayikishijwe no kwishyura ya myenda bibaka byabana intandaro yo gutangir aurugo rubi rutarimo ubwumvikane. Si ngombwa gukora ubukwe busa n’ubwa kanaka mudahwanyije ubushobozi. Buri wese ku rugero rwe ashobora gukora ubukwe kandi bukaba bwiza.

Ibyishimo by’umunsi w’ubukwe ntibizanwa n’uko batanze amafaranga menshi mu myiteguro y’ubukwe ! Ntaho bihurira ! Ibyishimo bizanwa n’agaciro k’ isezerano baba bahanye, ikindi kandi kuba buri wese aba abonye umufasha bakwiranye nk’uko Bibiliya ibivuga, baba bagiye kubana igihe cyose, ubwabyo Bizana ibyishimo bigaragagarira buri wese, kandi burya ibyinshi biba biri mu mutima. Muba mugomba mwebwe ubwanyu kugira icyo mwizigamira kizabafasha guhita mwinjira mu iterambere ry’urugo no gukomeza urukundo mudahungabanyijwe n’ubukene.

Ubukene bwa nyuma y’ubukwe ndetse no kwishyura imyenda yafashwe mu myiteguro y’ubukwe bibangamira ibyishimo by’abageni mu minsi y’ubugeni. Hari n’igihe ubukene buhita bubokama iyo umwenda uzishyurwa igihe kirekire cyangwa ari munini. Benshi mu bamaze gukora ubukwe bavuga ko iyo babimenya bari gukoresha amafaranga make ashoboka ! Abanyarwanda bati : “iyo mbimenya yari ijambo, ni uko yaje nyuma.” Kuri iki gihe ubukwe bwiza, ubukwe bubera abantu ubuhamya ku buryo bagira isomo babwigiraho ni ubwakozwe mu bwiyoroshye no kudasesagura

Mu gihe mwitegura kubana mujye muzirikana ko hari impinduka zizaba nyuma y’uko mubanye zirimo n’ibijyanye no kuba inshingano zikenera amafaranga zizaba ziyongereye.

Ntimukabare nkaho muzabaho nkuko mwari musanzwe mubaho, ngo mwumve ko ubwo mwari mwifashije ariko ibintu bizakomeza kugenda. Gusa na none iyo ushishoje hakiri kare, ubwo bukene ntaho uhurira nabwo ahubwo mushobora no kubana umutungo wanyu ukiyongera kuko mushyize hamwe.

Gracieuse Uwadata

Ibitekerezo byanyu

IBITEKEREZO

  • Andika hano igitekerezo cyawe