Ingaruka zo gukunda kubwira umwana nabi

Yanditswe: 07-06-2017

Ababyeyi bamwe bakunze gukebura abana babo bakoresheke uburyo bwo kubabwira mu ijwi riri hejuru bakankama. Ibi bigir aingaruka nyinshi ku mwana zirimo guhungabana akitakariza icyizere n’ibindi. Ingaruka zigera ku mwana ukeburwa hakoreshejwe imvugo iri hejuru imukura umutima zikubye inshuro nyinshi ingaruka zigera ku mwana ukeburishwa inkoni nubwo nabyo atari byiza.

Ingaruka zo kubwira umwana umukankamira
Kubwira umwana nabi, kumutuka, kumukankamira n’ibindi nkabyo bifatwa nk’uburyo bwo guhohoter auwmana ukoresheje amagambo. Abahanga mu by’imitekerereze bagaragaza ko bigira ingaruka ku mwana cyane cyane ku bijyanye n’umutekano muke umwana yumvga afite iyo abona ababyeyi be bahari. Ni ho uzasanga umwan ayiriwe aseka ameze neza ariko ababyeyi be bataha akajya kwihisha cyangwa se agahita ahindura isura.

Uwo mutekanao muke umwana yiyumvamo iyo ababyeyi be bahari niwo umuremamo ubwoba no kwiheba bikazamugiraho ingaruka zikomeye ku buzima bwe bwose. Urugero, umwana ashobora guhitamo kujya abwira ibimubabaje inshut ze bigana aho kubibwira ababyeyi be.

Si ibyo gusa kuko uko umwana akura aba yigana imico myiza n’imibi abona ku babyeyi be n’abanadi bamurera. Iyo akuze arererwa mu bitutsi no kubwirwa nabi akura aziko aribwo buryo bwiza bwo kureramo abana nawe akaba aribwo azakoresha ndetse no mu mibanir eye n’abandi akazaba w amuntu utabasha kugenzura amarangamutima ye, yaba afite umujinya akawutura uwo abonye wese.

Wakora iki niba ukunda kubwira umwana wawe nabi ?
Akenshia babyeyi ababwira abana babo nabi bazik ari ukubahiriz ainshingano zabo zo gukebura umwana ariko burya sibwo buryo bwo kubikoramo. Niba uziko ubwira umwana wawe nabi, mwegere umusabe im,babazi kuk waramuhemukiye umwanngiriza ubuzima. Nubwo wakikosora, hari ingaruka mbi zatangiye kumugeraho. Ibyiza rero n ukumusaba imbabazi byose akabyibagirwa.

Wakora iki igihe utajya wihanganira kubwira umwana nabi ?
Abenshi babwira bana nabi babitewe n’umujinya ugasnaga babyicuza nyuma.

Ku muntu uzi ko ateye atyo hari ibintu byamufasha :

  1. • Kuba uhunze umwana gato ukabanza ugatuza
  2. • Niba uwo mwashakanye ari bugufi wamuhamagara ukamubwira ikos auwmana yakoze mugafantanya gushaka igisubizo. Iyo we azi kugenzura amarangamutima ye birabafasha.
  3. • Gufata ingamba ukiyemez akutazongera kumubwira nabui nyuma yaho umunyeye ingaruka mbi bishobora kumugiraho.

Nibyo koko kurera umwana habamo guhana no gucyaha ariko byombi ushobor akubikora udahungabanyije umwana. N’ubundi iyo utontomera umwana ntabwo uba uri kumucyaha kuko akenshi n’ibyo umubwira ntaba abyumva ahubwo aba yatashywe n’ubwoba. Guhana kwiza no gucyaha bigomab gukorw amu mutuzo kandi n’ibyo bigira umuasaruro kurusha kubwira umwana nabi.

Gracieuse Uwadata

Ibitekerezo byanyu

IBITEKEREZO

  • Andika hano igitekerezo cyawe