Ibyiza byo gukora isuzuma mu bashakanye nuko bikorwa

Yanditswe: 16-03-2017

Muri gahunda zose zisanzwe z’akazi ko hanze y’urugo usanga hagera igihe cy’isuzuma abantu bakemenya ibitagenda neza bigakosorwa ndetse n’ibigenda neza bigashimwa. Hagati y’abashakanye rero naho iki gihe cy’isuzuma ni ingenzi kuko gikomeza urukundo rw’abashakanye rugasubira bushya.

Iri suzuma biba byiza iyo buri wese abanje kurikora ku giti cye akamenya ibyo yitwayemo neza n’ibyo yitwayemo nabi, hanyuma abashakanye bagahuriza hamwe bagakorera isuzuma hamwe. Uwo munsi wo gukora isuzuma hamwe ni byiza ko uba ari umunsi mwese muri mu bihe byiza. Nko ku isabukuru y’ubukwe bwanyu, isabukuru y’umwe muri mwe, ku munsi w’abakundanye cyangwa se ikindi gihe mwese muri mu bihe byiza.

Iyo uwo mwashakanye adashobora kwemera kuguha umwanya ngo mukore isuzuma, umugusha neza , ukamukorera ibyo akunda muri iyo minsi kugeza igihe yemereye kuguha umwanya mukaganira kandi mu gihe cyo kuganira ukamutega amatwi, ukirinda kumugira umunyamakosa. Mbese mubikora ku buryo kiba ari igihe cyo kwicara hasi mukavuga byose ku mpande zombi.

Bibaye byiza kandi mwafata umwanya uhagije nk’umunsi wose akaba aribyo muwuharira.

Dore ibyo kwibazaho by’ingenzi mu gukora isuzuma:

Ese muracyakundana? : Urukundo ni cyo kintu cyabahuje kandi kigomba gukomeza kubaranga. Niba mwumva musigaye mubana kubera izindi mpamvu zitari urukundo ( kwanga kwisigira abana, gutinya icyo abandi bazavuga, n’ibindi) muba mugomba gusubira ku isoko mugashora mu rukundo kuko arirwo nkingi ya byose. Ibi buri wese yakabaye yarabyibajije mbere akumva niba agikunda uwo bashakanye noneho mwajya guhura nabwo mukabiganiraho.

Ese buri wese anezezwa n’ibiganiro mugirana? Nyuma y’urukundo iyindi nkingi ikomeza urugo ni ibiganiro mugirana. Iyo mugeze kuri iyi ngingo buri umwe wese aba agomba kwisanzura ariko wirinda guhutaza undi. Ibiganiro hagati y’abashakanye bigizwe ni ibintu byinshi birimo: kumenya amakuru y’uwo mwashakanye igihe mutari kumwe( kumuhamagara, kumwandikira mesaje n’ibindi) , kuganira ku buryo umunsi wagenze kuri buri wese, kuganira ku bibazo runaka by’urugo ( amashuri y’abana, ikoreshwa ry’umutungo, …)

Ese buri umwe azi agaciro k’undi?: Guhana agaciro hagati y’abashakanye buri wese akamenya icyo undi amukeneyeho nabyo ni ingenzi. Mureke buri wese avuge ibyo umwe amukorera akumva ko amutesha agaciro, n’ibyo yifuza gukorerwa ngo yumve ko ahawe agaciro. Muhave kandi mufashe umwanzuro urimo no gusabana imbabazi.

Ese nihe buri wese agira imbaraga nyinshi nihe agira imbaraga nke? Ni byiza gukora urutonde mudashinjanya mwese mwumva ko muri mu nzira zo kubaka urugo rwiza. Nyuma yo gukora urutonde mufate ingamba.

Ese buri wese anezezwa n’igikorwa cyo gutera akabariro? Gutera akabariro nabyo ni indi ngingo ikomeye yasenya urugo cyangwa se ikarukomeza. Igihe mubiganiraho ni byiza kubohoka buri wese akavuga ibimubangamira n’ibigenda neza kandi nabyo mukabifatira umwanzuro.

Ese buri wese azi imishinga y’ahazaza mufite?: Hari ubwo abashakanye baba bafite imishinga ariko ugasanga buri wese awufite ku giti cye uwo bashakanye atabiziho. Iki gihe kiba ari ingenzi ko mubivugaho mugirane inama.

Ubusanzwe byakabaye byiza abashakanye baganira buri munsi ariko kuko urugo rumeze nk’umushinga ukomeye ugomba gucungwa neza ngo udahomba, ibiganiro bito twabigereranya n’inama nto ziba mu bigo mu minsi runaka. Hanyuna iki cy’isuzuma tukakigereranya n’umunsi wo gukora igenzura rusange ry’uko umutungo wakoreshejwe (audit).

Ari ibiganiro bito bya buri munsi birakenewe ariko by’umwihariko n’iri suzuma rusange naryo ni ingenzi mu kugarura urukundo rw’abashakanye rukongera kuba rushya.
Iyo iri suzuma rikozwe neza buri wese aba yumva aruhutse ibyamubangamiraga yabonye aho abitura. Urugo rusa nkaho rwashinzwe uwo munsi. Iyo mwimenyereje kujya mugira ibyo bihe rero bibafasha kugira ivugurura mu rugo rwanyu.

Gracieuse Uwadata

IBITEKEREZO

  • To create paragraphs, just leave blank lines.