Amabanga 8 abafite ingo zinezerewe bakoresha

Yanditswe: 14-02-2017

Muri iki gihe usanga abasore bamwe n’inkumi batinya kurushinga kuko babona abamaze kurushinga bamwe babayeho nabi mu gahinda. Nyamara ibyo ntibyari bikwiye kubaca integer kuko ingo zose ntabwo zisa, hari abahiriwe n’urushako kandi banezerew nubwo nabo bibasaba kubikorera kuko umunezero mu rugo utajya wizana.

Dore amabanga yagufasha kuzagira urugo rwiza ku bakiri ingaragu no kwivugurura ku bamaze kurushinga :
Kwizerana :
Abashakanye bagomba kugiran icyizere hagati yabo mu byiciro byose by’ubuzima. Kwizerana bituma uha agaciro uwo mwashakanye ukamenya ko igihe cyose utamufite, hari icyo uba ubura.

Kwemera ibitekerezo by’undi no guha agaciro ibyo yifuza : Utuntu dutuma abashakanye bagirana amakimbirane akenshi usanga tuba tudafite uburemere. Akenshi uzasanga abashakanye bapfa ko umwe ashaka kureba umupira undi ashaka kureba filimi bakabitonganira rukabura gica. Aho gukurura intonganya umwe aba agomba guca bugufi kandi ntahore yumva ko igitekerezo cye aricyo gikomba gukurikizwa gusa.

Kudasakuza igihe mwagiranye amakimbirane ; Bajya baca umugani ngo ntazibana zidakomanye amahembe. No mu bashakanye rero kuba mwatongana ni ibintu bisanzwe kuko ntabwo mwese muba muri abatagatifu. Ikibi ni ukubisakuza, ako mupfuye kose ukaba ukagejeje hanze hakaba n’igihe mwiyunga abo wabibwiye bakirakariye uwo mwashakanye ahubwo ugasigara ari wowe ufite ikimwaro. Menya uburyo bwiza bwo gukemura amakimbirane ugirana n’uwo mwashakanye , kandi bibaye byiza mwajya mubiganiraho nyuma buri wese yamaze gucururuka

Kugira ibiganiro : kugira ibiganiro hagati y’abashakanye ni urufatiro rukomeye rugeze ingo ziramba kandi zinezerewe. Akenshi ingo nyinshi zisenywa no kubura ibiganiro. Niba uwo mwashakanye atabikunda wajya arie uha uwmanya munini ukamusaba kukubwira ibitagenda, yabikubwir aukabyitaho ukabikosora, jya umushotor aumubaze uko umunsi we wagenze, … uko ugenda umuha umwanya ageraho nawe akakureka ukamubwira ibyifuzo byawe kuri we.

Gutinyuka kubwirana “ ndagukunda” : Uko abashakanye bamarana igihe niko bageraho ugasanga kubwirana ko bakundana byabaye nk’ikosa. Niba ukunda uwo mashakanye koko ukumva umutima wawe ubiguhamiriza, ujye ubimubwira. Ijambo ndagukund antirigomba kubura hagati y’abashakanye hatitawe ku gihe baba bamaranye cyose, niyo basaza ryo ntirijya risaza rihora ari rishya.

Kudaha urwaho abandi bantu ngo bivange mu byanyu : haba inshuto zanyu, ababyeyi, abavandimwe n’abandi. Nta numwe ugomba kwivanga mu rukundo rwanyu. Urugo ni urwa babiri. Irinde kugira umuntu ubarira inkuru zose zibera mu rugo rwawe. Cyeretse niba ushaka gusenya. Birashoboka ko mwabikora mugisha inama, ariko burya umujyanana mwiza yakabaye wowe ubwawe. Ni byiza ko mumenya kwifatira ibyemezo.

Kumenya aho uwo mwashakanye agira imbaraga naho afite intege nke ; Kumenya imiterere y’uwo mwashakanye bizabafasha kuzuzanya no kumenya aho wingengesera.
Kwirinda kumera nk’abandi : buri rugo rwose rugira umwihariko warwo.

Nta rugo rwubakw ahagendewe ku rugero rw’abandi. Mushobora kuba mufite inshuti nazo zubatse, mwajya kubasura ugasanga umugabo waho afasha umugore we gutegura amafunguro nawe wager amu nzira ukaba ubwiye umugabo ngo wabonye abandi uko babigenza ?

Icyo gihe uba ugiye kwisenyera kuko ntiwamenya ikibibatera gukora nkuko wabonye, ushobor ano gusanga uwo mugore uvuga ko amerewe neza we wenda bimubangamira. Haba umugore , haba umugabo si byiza ko uhora ugereranya uwo mwashakanye n’abo ubona ahandi, cyangw ase ngo ugereranye urugo rwawe n’urw’abandi. Buri rugo rutera ukarwo kwihariye ni nabyo birugira rwiza.

Aya ni amabanga 8 yagufasha kugira urugo rwiza kandi runezerewe. Aya mabanga yafasha abatararushinga n’abamaze kurushinga akabafasha kuvugurura urukundo rwabo.

Gracieuse Uwadata

Ibitekerezo byanyu

IBITEKEREZO

  • Andika hano igitekerezo cyawe