Ibintu 10 by’ingenzi ugomba kureba k’uwo mugiye kubana

Yanditswe: 08-02-2017

Hari ibintu byinshi uba ugomba kureba k’uwo mugiye kubana, ukamenya ko abyujuje, yaba abyujuje ukizera ko muzabana neza. Urutonde rushobora kuba rurerure bitewe n’ibyo buri wese yishyiriraho ariko hari iby’ingenzi abenshi bahuriraho.

Dore ibintu 10 uwo muzabana agomba kuba yujuje bikazabafasha kubana neza.

Kuba mufite imyizerere imeze kimwe cyangwa se ushobora kwihanganira iye: kugira imyizerere imeze kimwe bitandaukanye no gusengera mu idini rimwe nubwo nabwo hari uruhare bibigiramo. Gusa imyizerere yo iri hejuru cyane kurenza idini rimwe. Urugero hari abantu bizere ko Imana ariyo yaremye isi, abandi bakizera ko yabayeho kubera impinduka zagiye zibaho, abandi bagasenga izuba, abavuga ko nta Mana ibaho n’ibindi. Iyo ni imyizerere ishobora guhurirwaho n’abantu benshi muri rusange. Gusa iragenda ikagera no mu madini ariko ko ho usanga bidatandukanye cyane ku buryo byaba imbogamizi mu rukundo nubwo hari aho usanga bigorana.

Umuntu ukunda abandi: mu gihe mukirambagizanya ujye ugenzura niba uwo mukundana akunda abandi bantu. Umuntu uhora yifuriza abandi ibibi, ukabona anejejwe nuko abandi bagezweho n’ibyago, uwo muntu uzagorana na nyuma y’igihe muzaba mumaze kubana. Hera ku bantu ba hafi umenye niba akunda ababyeyi be, abavandimwe be, abo bakorana n’abandi ba hafi yakagombye kuba yibonamo.

Umuntu wishimiye kukugira nk’inshuti ye: niba ushaka umuntu muzabana akaramata mu mahoro uzirinde wa muntu ubona ko adatewe ishema no kuba agufite. Umusore n’inkumi bakundana bishimira ko buri umwe yerekana undi mu muryango, mu nshuti ze n’ahandi hatuma amugaragariza icyizere kandi ko amwishimira. Ubu aho ikorabuhanga ryaziye hari n’ubundi buryo yakoresha nko gushyira ifito yawe kuri profile ye n’ibindi.

Umuntu mugirana ibibazo mukabikemura: mu rukundo ntihabura ibibazo no kugira ibyo mutumvikano. Aho niho uba ugomba kurebera umuntu mugiye kubana ko ashobotse. Umuntu uzakubanira neza, mugirana ibibazo ariko mukabikemura. Gukemura ibibazo ntibivuze kurenzaho ngo wemere ibyo udashaka kugirango ubone amahoro, ahubwo ibibazo bikemurwa no kuganira ukemera kuko yaguhaye ingingo igutsinda. Niba mubasha gukemura ibibazo muhura nabyo ku bwanyu, bizabafasha no kuzakemura ibibazo muzajya muhura nabyo mu gihe cy’ahazaza.

Umuntu ubabarira : ushobora kureba ko umuntu ababarira urebeye kuri wowe ukamenya niba adahora agarura ibyashize mu rwego rwo kugushyira hasi. Wamenya kandi ko umuntu ababarira urebeye ku bandi, ku nkuru z’abamuhekiye akubwira. Iyo ari wa muntu uhora uvuga ko azitura ikibi umuntu wamuhemukiye, ujye utangira ugire amakenga ko na nyuma yo kubana igihe uzajya ukora ikosa bitazajya byorosha ko akubabarira.

Umuntu ufite intego: mu gihe cyo kurambagizanya biba ari ighe cyo kumenya niba uwo mukundana afite intego mu buzima ziri ku ruhande rwo kuba mukundana. Niba iyo muganira intego ye wumva igarukira ku gihe muzaba mumaze kubana gusa, ukagendera mu munyenga w’urukundo ukumva ko ibyo bihagije, icyo gihe uba uri kwishyira habi. Umugore mwiza n’umugabo mwiza ni arangwa no kuba afite intego z’ahazaza zitagarukira gusa ku kubana kwanyu.

Umuntu uzi gukoresha neza umutungo: Nibyo koko amafaranga ntazana umunezero mu bashakanye ariko wibuke ko ari mu bya mbere bikurura ibibazo cyane cyane iyo bigeze ku mikoreshereze yayo. Ni ingenzi ko mujya mubiganiraho mutarabana ariko nawe ukagenzura ukamenya uko akoresha umutungo we. Niba adasesagura, niba atari wa muntu utajya upfa kurekura amafaranga ( ukunda amafaranga), niba agira umuco wo kwiziganira, niba afata imyenda irenze ubushobozi n’ibindi . Ibyo byose urabimenya kuko biba bizatuma mubana neza cyangwa se mukabana neza.

Umuntu wibanda ku byiza aho kureba ibibi gusa: Kimwe mu ngingo zifasha abashakanye kuramba banezerewe nuko bombi cg se umwe muri bo aba yibanda ku byiza aho kureba ibibi. Umuntu uhora abona ibibi gusa aragorana. Tangira ubigenzure hakiri kare urebe niba iyo muhuye adahora akubwira ko wambaye ikanzu mbi kandi wenda wambaye inkweto nziza yashimye ariko ntabikubwire, ejo mwakongera guhura akakubwira ko washokoje nabi kandi wenda wambaye isaha nziza yakunze ariko ntabe aribyo akubwira.

Hari byinshi buri wese aba yumva yareberaho iyo ashaka uwo bazabana, ariko ibi byo buri wese bimugiraho ingaruka iyo ushakanye n’umuntu utabifite. Gusa bitewe n’amahitamo yawe ashobora kuba atabifite byose ariko akaba afitemo ibyo wumva ko uha agaciro cyane kurusha ibindi nubwo byose biba ari ingenzi . Icyo gihe rero ntibyakubuza gukomezanya nawe ngo nuko hari ibyo wabonye ko atujuje

Gracieuse Uwadata

IBITEKEREZO

  • To create paragraphs, just leave blank lines.