Ibintu buri umwe mu bashakanye aba yifuza kuri mugenzi we

Yanditswe: 02-02-2017

Mu buzima bw’abashakanye usanga buri umwe aba afite icyo yifuza ku wundi. Nyamara ibi byakabaye isomo kuri buri wese akamenya ko ibyo yifuza ko bamuukorera ari nabyo yagakoreye abandi. Menya ibyo buri wese aba yifuza k’uwo bashakanye bigufashe kubikorera uwo mwashakanye kugirango nawe bikugarukire.

Kwitabwaho
: Uwo mwashakanye aba akeneye kwitabwaho yaba umugore cyangwa se umugabo. Kumwitaho mu buryo. Niho hazamo kumuhamagara ukamenya uko yiririwe, kumwakira neza atashye, mbese utuntu tworoshye ukora ukamwereka ko umwitayeho kandi uba umutekereza. Ntabwo ibi bikorwa n’umugabo gusa cyangwa se umugore buri wese agomba kubikorera mugenzi we.

Kutamufa nk’igikoresho cyawe: yaba umugore cyanwga se umugabo nta n’umwe ukunda gufatwa nkaho ari igikoresho. Niba uziko rero utabikunda, nawe ujye wirind akugira ibyo wakorera mugenzi wawe bisa nkaho utamuha agaciro.

Kumwubaha no kumwubahisha: Uwo mwashakanye waba uri umugore cyangw ase uri umugabo akeneye ko umwubaha kandi ukamwubahisha. Mu byo ukora, mu magambo uvuga ujye ubanza wibaze niba biri buheshe ishema umugabo wawe cyanwga se umugore wawe. Ibyo iyo ubanje kubitekerezaho bituma nawe ubwawe wiyubahisha kuko iyo utesheje agaciro uwo mwashakanye nawe uba ukitesha.

Kumuha umwanya we yisanzuyemo: Abashakanye ntabwo bagomba kugira icyo bahishanya ariko na none buri umwe akenera kugira igihe cye yisanzuyeho. Ntabwo ari byiza ko igihe cyose wumva ko ugomba kuba uri kumwe n’uwo mwashakanye aho agiye hose, cyangwa se ngo umuhamagare buri kanya ushaka kumenya aho ari kandi atari urukundo umufitiye ahubwo ari mu rwego rwo kumugenzura.

Kugirana ibiganiro
: uwo mwashakanye akwifuzaho ko mwaganira nubwo waba ubona ko atajya abiha umwanya. Hari ubwo abashakanye usanga bitana ba mwana ko nta numwe ujya uha undi umwanya ngo baganire. Hari n’ubwo ibiganiro bikorwa nabi ugasanga byaramuciye intege akaba atacyifuza ko mwaganira. Hari abantu baganira gusa iyo bafite ibibazo, nabwo bagatongana gusa ntibafate umwanzuro.

Kumushimira: Uwo mwashakaneyeho gukeneyeho ko ujya umushimira igihe cyose agukoreye igikorwa gishimishije. Niba wumva uguwe neza iyo umuntu agushimiye menya ko nawe ugomba kujya ubikorera abandi. Ushobora kumushimira mu magambo cyangw ase ukamugenera impano uziko iri bumushimishe. Uko wabikora kose ubikuye ku mutima bizagira icyo bimarira urugo rwanyu.

Niba rero ufite icyo wifuza k’uwo mwashakanye, tangira ujye ukimukorera.uko ubimukorera uzasanga nawe yaratoye umuco wo kubigukorera.

Gracieuse Uwadata

IBITEKEREZO

  • To create paragraphs, just leave blank lines.