Ahabanza » Umuryango » Urugo » Amakosa muzirinda iyo mugitangira gukundana

Amakosa muzirinda iyo mugitangira gukundana

Yanditswe kuwa 13-12-2016 Saa 14 : 05

Iyo abantu bagitangir agukundana bashobora gukora amakosa akaba yatuma batandukana vuba, cyangwa niyo bakomeza gukundana bakazabana nabi kuko batabyitwayemo neza kuva mu ntangiriro.

Dore rero amakosa buri bantu bagitangira gukundana bagomba kwirinda :
Kwihutisha ibintu
Iyo abanu bagitangir agukundana baba bafite byinshi bagomba kwiganaho, nyamara hari ubwo umwe aba aje afite gahund ay’ubukwe ugasanga ahise ayikubita kuri mugenzi we. Hari n’abahita batangira kwibaza abana bazabyara n’ibindi. Urugendo rwo gukundana rugomba kugenda intambwe ku yindi nta kwihutisha ibintu.

Kuvuga cyane ku bo mwigeze gukundana
Ntabwo ari byiza ko iyo utangiye gukundana n’umuntu uhora umubwira amateka y’abo mwakundanye nuko byagenze. Gerageza kugira aho ugarukira ibindi aba azagenda abimenya uko iminsi ishira muri kumwe.

Kwiburira umwanya
Nubwo uba ugiharaye uwo mukundana ntabwo ari byiza ko umwanya wose uwumuharira ngo wowe wiburire umwanya. Kuva mugitangira gukundana , ishakira uwmanya wawe uhagije wigengaho aho kuba ibyo ukora byose usa nkaho ariwe ugukoresha. Ufite uburenganzir abwo gufata umwanzuro utagendeye ku bitekerezo bye.

Kwibwira ko byose bigomba kugenda neza
Ntabwo ibibazo hagati y’abakundana biba gusa ku bamaranye igihe kirekire. N’abamaranye igihe kigufi bagira ibyo batumvikanaho kandi ntabwo bivuze ko biri butume muhita mutandukana.

Kwitangira cyane urukundo rwanyu

Si byiza kuba wakitangira urukundo rutari rwashinga imizi ngo utangire kuroshoramo cyane. Aha igishoro ntabwo bivuze imitungo gusa,ahubwo hazamo igihe, ibitekerezo n’ibindi. Genda gahoro kandi ugendere ku ntera imwe n’uwo muri gukundana kugirango utamusiga. Kwitanga mu rukundo ni ngombwa ariko bifite igihe bigomba gutangirir abitewe naho urukundo rwanyu rugeze.

Ngibyo ibyo uzirinda igihe ugitangira gukundana n’umukunzi wawe kugirango bibarind ekuba mwahita mutandukana cyangw ase bikaba byazabatera kubana nabi bitewe n’intangiriro mbi.

Gracieuse Uwadata

Ibitekerezo byanyu

IBITEKEREZO

  • Andika hano igitekerezo cyawe