Ahabanza » Umuryango » Kurera » Ibintu by’ingenzi umubyeyi yakorera umwana w’amezi 12-15

Ibintu by’ingenzi umubyeyi yakorera umwana w’amezi 12-15

Yanditswe kuwa 28-11-2016 Saa 08 : 36

Muri iki gihe umwana aba aboneka nk’umuntu uhuze cyane. Igihe cye kinini akimara arimo akora ibintu binyuranye, cyane cyane agerageza kwigana ibyo abona abakuru bakora. Niho yubaka amazu, afata ikaramu akandika, ayora amabuye, n’ibindi binyuranye akora bitewe naho akuriye n’ibimuzengurutse.

Iki nicyo igihe cy’ingenzi mu mikurire y’umwana mu bwenge.
Ku mezi 14, niho ahanini umwana atangira kugaragariza byeruye ko atifuza kuba wenyine. Niho ujya kugenda akagutangira cyangwa akarira, ni naho atega amaboko ngo umuterure. Gusa gutega amaboko bitangira ku mezi hagati ya 9 na 10 ariko ho ayatega ari uko umweretse ko ushaka kumuterura. Iyo rero agize 14 ho aribwiriza bitewe nuko abikeneye.

Muri iki gihe kandi niho agaragariza amarangamutima, kuko niho uzabona ko ababazwa nuko undi muntu ari kurira ndetse nawe akaba yarira. Iki ni ikimenyetso cyuko yatangiye kumenya ibibera ku isi ndetse ari kugira uruhare mu mibanire n’abantu.

Ibyo gukora ngo umufashe mu mikurire myiza
Muri iki gihe umwana aba akeneye kuyoborwa mu byo akora byose no gufashwa.

  • • Ereka umwana wawe urukundo n’impuhwe ; kumusoma, kumuhobera no kumupfumbata bimwereka ko umukunze kandi umwitayeho. Si buri gihe nawe azakora ibyo ukoze kuko aracyari kwiga. Ariko buhoro buhoro nirwo rugendo.
  • • Mumenyereze unamwigishe udukino tunyuranye. Muri iki gihe ubwonko bwe buba bufata vuba niyo mpamvu ugomba kumufasha kubukoresha no kubukangura. Gusa wirinde imikino irimo impanuka, kuko nubwo muri kumwe ariko nuba utanahari azakina wenyine. Imikino myiza ni imufungura ubwenge harimo guteranya ibintu, kubaka ukongera ugasenya, gukinga no gukingura, n’indi mikino inyuranye.
  • • Muganirize. Buri munsi umwigishe ikintu gishya. Igice cy’umubiri, igikinisho, igikoresho cyo mu rugo nk’ikiyiko, isahani, ukuboko, ikaramu, mbese bimwe bitazamugora kuvuga. Gutyo gutyo. Ndetse umwereke ko hari intebe nini, ntoya, itukura…
  • • Wibuke kandi ko umwana ari kukwigiraho byinshi. Mufashe rero usubiramo nawe amagambo ari kugerageza kuvuga. Niba avuze “mama” nawe ugire uti “mama”. Ibi bimwongerera ingufu mu gushaka no kuvuga andi magambo.
  • • Musomere igitabo. Hari ibitabo bibamo udukuru tw’abana ndetse habamo n’ibishushanyo. Ibi bimufasha kongera imitekerereze ye no kubasha kwibuka. Nubwo atabasha kuvuga neza ariko arumva. Uko umusomera inkuru niko akomeza kumenyera kuvuga no gutega amatwi. Hamwe n’ibyo kandi jya umuririmbira uturirimbo unamubwire utuntu tunyuranye two gufata mu mutwe. Gusa aha uzurikane ko ugomba gukoresha ururimi uzi neza kandi rukoreshwa cyane ahamuzengurutse.
  • • Mumenyereze gukoresha ikiyiko, kunywera ku gikombe, kwijyana kuri pot kwituma, gukuramo ingofero no kongera kuyambara, ibi byose bifasha imikorere y’imikaya ndetse n’ubwonko.
  • • Mushishikarize kugenda. Ibi ushobora kubikora umugurira inkweto zivuga iyo ukandagiye, kujya imbere ye ukamurembuza, no kumushyirira ikintu akunda imbere ye ukagenda ucyimura. Ikikubwirako ananiwe nuko azahita akambakamba cyangwa akarira.

Ibyo ni bimwe mu bintu by’ingenzi umubyeyi yari akwiye kujya afasha umwana we uri mu kigero kiri hagati y’amezi 12 na 15

Byatanzwe na Phn Biramahire Francois

IBITEKEREZO

  • Andika hano igitekerezo cyawe