Ahabanza » Umuryango » Kurera » Uko waca umwana wawe ku ngeso yo gutukana

Uko waca umwana wawe ku ngeso yo gutukana

Yanditswe kuwa 22-11-2016 Saa 01 : 40

Hari ikigero umwana ageramo ugasanga aratukana cyane. Icyo gihe umubyeyi arahangayika kuko usibye no kuba yamukoza isoni mu bantu iyo atukanye, abenshi baba banatinya ko iyo mico yazayikurana akaba umwana w’imico mibi.

Mu gihe rero ubona umwana muto atukana cyane wakora ibi mu kumuca kuri iyo ngeso:

Shyiraho amategeko ngenderwaho: Abana bagira ingeso yo gutukana kuko baba bafite aho babikuye nko ku bandi bana bigana n’ahandi. Icyo gihe abana bo babigana kuko babona batukana ntibibagireho ingaruka. Niyo mpamvu rero nk’umubyeyi uba usabwa gushyiraho amategeko mu rugo rwawe abana bose bakamenya ko gutukana bitemewe haba mu rugo ndetse no ku ishuri. Gusa na none iyo umwana abisubiriye akarenga ku mategeko wamuhaye, jya wirinda kumurakarira cyane. Ahubwo urongera ukamusubiriramo rya tegeko watanze mu rugo.

Jya umuha ibihano agerweho n’ingaruka zo gutukana: Nyuma yo kuba warashyizeho amategeko ukabona umwana akomeza kuyarengaho noneho ushyiraho ibihano. Ibihano umuha bigomba kuba ari ibimwigisha ko gutukana bidakemura ikibazo afite, ko ahubwo birusho kongera icyo kibazo. Gusa na none wirinda ibihano bimubabaza ku mubiri nko kumukubita n’ibindi. Muhe ibihano bimubuza ibintu akunda, nko kumubuza kureba televiziyo niba ayikunda, ukamukingirana mu cyumba wenyine n’ibindi.

Gusobanurira umwana uko yagaragaza uburakari bwe adatukanye
: akenshi abana batukana kuko baba bafite uburakari babuze uko bagaragaza. Niba umwana wawe atukana ukabona abiterwa no kuba arakaye , jya umutera umwete umubwire ko kugaragaza uburyo urakaye ari byiza, ariko ko bidakorwa mu gutukana.

Ba urugero rwiza ku mwana: Niba ukunda gutuka umwana mu byo umubwiye byose nta kabuza ko nawe azajya agutuka. Birashoboka ko nawe utukana ubitewe nuko warakaye ugasanga abana ubabwiye nabi ubashihura. Icyo gihe uba ubereka ko iyo umuntu arakaye aba agomba kwerekana uburakari bwe abinyujije mu gutuka abandi.

Ntukagaragaze na rimwe ko ushyigikiye umwana wawe: Cyane cyane iyo abana bakiga kuvuga akavuga nk’igitutsi ugasanga ababyeyi baseka bigasa nkaho bibanejeje kuba umwana azi kuvuga iryo jambo. Iyo umwana abona bibanejeje nawe akomeza kujya avuga iryo jambo kuko akenshi abana bo mu kigero cy’imyaka ibiri n’itatu baba bakina n’amagambo ngo bameneye ayemewe kuvuga n’ay’atemewe, baniga uko ayo magambo avugwa. Bisaba rero ko umwana atangira kwerekwa ko iryo jambo agerageje kuvuga atari ryiza, utangire kumushyiriraho y’amabwiriza twabonye haruguru.

Ubwo ni bumwe mu buryo wafasha umwana ukiri muto ufite ingeso yo gutukana yaba atuka abandi bana cyangwa se akaba atuka n’abantu bakuru, gusa igihe cyose gutoza umwana inzira nziza bisaba kwihangana kuko bitwara igihe kitari gito.

Gracieuse Uwadata

Forum posts

IBITEKEREZO

  • To create paragraphs, just leave blank lines.