Ingingo 6 waheraho ukora gahunda yawe y’umwaka

Yanditswe: 14-01-2020

Uko wapangira umwaka mushya
Mu minsi yo ggutangira k’umwaka mushya ni igihe cyo gupanga ku byo uteganya gukora mu mwaka utangiye niba utarabikoze umwaka uri hafi kurangira. Dore ingingo 6 zagufasha gukora gahunda yawe y’umwaka:

Ku mubiri: tekereza ku bintu ushaka kugeraho bizafasha umubiri wawe kumera neza. Urugero: kugabanya ibiro, kurya inryo yuzuye, kuryama amasaha 7, kubyuka kare, gukora siporo,n’ibindi.

Amarangamutima: tekereza aho ukeneye guhinduka: uko uzirinda ibikubabaza, kugabanya umujinya, kuganira neza, n’ibindi

Imibanire: kongera umwanya wo kuganira n’uwo mukundana cyangwa mwashakanye, kongera incuro musohoka, gusangira kenshi kurenza, igihe uteganya kuzamuha impano, ….

Kubana rusange: ibikorwa uzitabira, abo uzafasha no ku rugero uzafashamo.
Amafranga: uko uzakoresha amafranga, ese uzatangira ubucuruzi, kwiteganyiriza, gutanga, n’ibindi

Umuryango: ni izihe gahunda uzakorana n’umuryango, ni iki mukeneye gukora hamwe nk’umuryango: gukina, guteka, gutembera, gahunda yo gusenga hamwe, gusurana, n’ibindi

Environment: Ni iki uzakora ngo aho utuye habe heza kurushaho? gukora jardin, gutegura, icyo ukeneye kubaka? …

Mu mwuka: kujya mu rusengero, kongera umwanya wo gusoma Bibiliya no gusenga, kujya muri chorale,...
Ushobora gukora gahunda yawe ku giti cyawe cyangwa ukayikorana n’abo mubana. ushobora kongeraho ibindi bitewe n’ ubuzima bwawe

Agasaro.com

IBITEKEREZO

  • To create paragraphs, just leave blank lines.