Uburyo bworoshye wakwivuramo ibiheri byo mu maso

Yanditswe: 01-08-2019

Ibiheri byo mu maso bizanwa n’impamvu zitandukanye zirimo ihindagurika ry’imisemburo nko mu gihe umuntu ageze mu bwangavu, umunaniro ukabije, kudasukura neza uruhu rwo mu maso no guhora urusiga ibintu bipfuka utwenge ntubikureho ngo ruhumeka, n’ibindi. Impamvu yose yaba itera igutera ibiheri byo mu maso hari uburyo bworoshye wakoresha mu kubyivura.

Uko wakoresha pomme n’ubuki

  • Fata urubuto rumwe rwa pomme yahinzwe hadakoreshejwe ifumbire mvaruganda ukuremo utubuto twayo ubundi uyisye
  • Shyiramo ikiyiko cy’ubuki uvage na pomme waseye
  • Urwo ruvange urusige mu maso ubimarane iminota 10 ubone kubikaraba n’amazi y’akazuyazi.
  • Bikore buri munsi uzagenda ubona ko ibiheri byawe bigenda bigabanuka

Uko wakoresha yawurute

  • Fata ibiyiko 2 bya yawurute uvangemo ibiyiko 2 by’amata y’inshushyu, umutobe w’indimu akayiko 1, n’utuyiko 2 tw’ubuki bwiza bwa Kinyarwanda
  • Bivange byose bimere nk’igikoma gifashe
  • Bisige mu maso bibanze byumireho neza nko mu minota 15
  • Bikarabe n’amazi y’akazuyazi
  • Jya ubikora kane mu cyumweru

Icyitonderwa: Hari abantu baterwa allergies ku ruhu na bimwe mu bikoresho twavuze haruguru ugasanga uruhu rwabo rubaye nabi kurushaho. Ni byiza rero ko mbere yo kubisiga mu maso ubanza gusiga ahantu ku ruhu nko ku kuboko wabona ntacyo bigutwaye ukabona kubisiga mu maso.

IBITEKEREZO

  • To create paragraphs, just leave blank lines.