Igihe umwana wawe w’umwangavu yambara uko utifuza

Yanditswe: 25-07-2016

Iyo abana bageze mu gihe cy’ubugimbi n’umwangavu usanga imyamabarire yabo, imyogoshere n’imisokoreze biri mu bitera amakimbirine hagati yabo n’ababyeyi kuko baba batabyumva kimwe. Gusa iyo ababyeyi batabyitwayemo neza usanga rimwe na rimwe bigira ingaruka ku mibanire yabo n’umwana no ku mwitwarire y’umwana muri rusange.

Mu gihe umwana wawe ageze mu cyiciro cy’ubugimbi cyangwa se ubwaganvu akambara mu buryo utifuza, hari uburyo uba ugomba kumutwaramo kugirango mutagerwaho n’ingaruka mbi.

Jya ubanza wige neza umwana wawe n’icyiciro agezemo : Umwana uri mu bugimbi cyangwa se mu bwangavu akenshi yambara mu buryo yumva buri butume agirirwa icyizere cyane cyane n’abandi bana bari mu kigero kimwe. Muri iki kigero kandi usanga umwana arajwe ishinga n’uburyo agaragara( imyambarire, uko asokoza, uko yisiga, n’ibindi).

Muganire kuri iyo ngingo umubwira neza n’urukundo : nyuma yo gusobanukirwa icyiciro umwana agezemo n’impamvu y’impinduka umubonaho mu bijyanye n’imyambarire no kwiyitaho, ujye ubimuganirizaho utuje, utamuha amategeko kuko abana bo muri iki kigero akenshi baba badashaka guhabwa amategeko. Geregeze ibimuganirirze mutuje ku buryo yumva ko ibyo umubwira ari urukundo umufitiye.

Irinde kujya umugereranya n’abandi : Niba umwana wawe w’umwangavu yambara uko utifuza, si byiza ko umuha ingero z’abandi bana bambara uko wowe wifuza ngo umwumvishe ko agomba kwitwara nk’abo. Ibuka ko mu kigero cy’ubwangavu n’ubugimbi buri mwana wese afite uko ahinduka gutandukanye n’ukundi. Kumubwira ko agomba kwitwara nka runaka rero bituma yumva asuzuguritse kuko ari bube afite undi areberaho aho kuba we ubwe.

Jya wigisha umwana ko agomba kwiyakira : Akenshi ibibazo by’imyambarire n’imisokorereze usanga bituma abana batwarwa nabyo bakananirwa kwakira ibyo bahabwa n’ababyeyi. Bamwe baba bakeneye kwambara ibihenze kandi bagahindura buri gihe bakurikije ibigezweho bikaba byabashobora mu ngeso z’ubusambanyi, kwiba, kuriganya n’ubundi buryo bwose yakoresha ngo akunde agere ku byo yifuza.

Jya umuha imirongo ngenderwaho : Nubwo ageze mu gihe cyo gutangira gukuza icyizere mu we no kwigenga, si byiza ko umurera ngo akore ibyo yifuza byose. Muhe imirongo ngenderwaho ariko wirinde kubigira itegeko kuko na none ugomba kumenya ko imyambarire ye bitari itegeko ko igushimisha. Rimwe na rimwe ushobora gusanga nawe hari ibyo wambara uwo mwashakanye adakunda ariko ukarenga ukabyambara.

Gira umwana wawe inshuti kuva akiri muto : Niba umwana wawe muri inshuti kuva akiri muto, agakura muganira byose. No mu gihe ageze mu bugimbi no mu bwangavu nta kibazo cy’impinduka muzagirana kuko azaba yaramenyereye kukubwira byose.

Icyo gihe umwana ajya kugera mu bugimbi no mu bwangavu waramubwiye iby’impinduka zizamubaho akazisanga ari mu bintu azi. Icyo gihe mukomeza kuba inshuti akajya akubwira byose. Niyo agize ibyo yambara cyangwa se yisiga bitakunyuze, muraganira akakubwira impamvu yabikoze ukabona naho uhera umugira inama.

Ibi ababyeyi baramutse babyitayeho byabafasha kwirinda makimbirane bagirana n’abangavu n’ingimbi ku bijyanye n’imyambarire yabo ndetse n’uburyo biyitaho muri rusange.

Gracieuse Uwadata

IBITEKEREZO

  • Andika hano igitekerezo cyawe