Ibintu byatuma urugo rwanyu ruhorana umunezero

Yanditswe: 06-07-2016

Ingo nyinshi usanga zihoramo umwiryane ndetse abato bazireba bakagira ubwoba bwo kuba bashaka batinya kugira ingo nkizo babona. Gusa na none ntabwo ari ihame ko urugo rwawe ruhoramo umwiryane, ahubwo hari icyo wakora rukagira umunezero.

Gira akamenyero ko gukora ku wo mwashakanye: Abashakanye bamwe batekereza ko bakoranaho ari uko bagiye gutera akabariro gusa. Nyamara no mu buzima busanzwe biba byiza uko ukora k’uwo mwashakanye utanagamije ko mutera akababariro. Tangirira kumusuhuza umusomye ku itama cyangwa se umuhereza intoki. Uzakomeze n’igihe muganira ujye umukora mu musatsi, umwegameho, umupfumbate muryamye, umufate mu kiganza mutembera bizatuma mwongera kumva ko muri umwe.

Jya uhora ushaka gukurura uwo mwashakanye: Iyo abasore n’inkumi bakirambagizanya usanga buri wese ashaka kwitwara cyangwa se akambara mu buryo bukurura umukunzi we. Ibi ntibigomba guhagarara na nyuma yo kurushinga. Ugomba kwitwararika mu buryo wambara, amagambo uvuga, n’ibindi byose ukibaza niba bituma uwo mwashakanye arushaho kukwiyumvamo.

Jya ugira akanyamuneza kandi unezezwe n’akantu gato: Ntabwo wakifuza urugo runezerewe kandi nawe ubwawe utajya ugira umunezero. Ni byiza ko unezerwa kugirango n’urugo rwawe rubone umunezero. Iga kwiregangiza ibibi wite ku byiza ubona kandi bikunezeze

Menya igihe cyiza uzajya ukemura ibibazo by’urugo:
Kumenya igihe cyiza cyo kuganira ku bibazo by’urugo nabyo bizatuma urugo rwanyu rugira umunezero. Niba ugiranye ikibazo n’uwo mwashakanye ujye ureka abanza atuze uburakari bushire mubone kubiganiraho. Si byiza na none ko usanganiza ibibazo uwo mwashakanye kandi ananiwe.

Tega amatwi uvuge make: Kwihutira kuvuga utaratega amatwi biri mu bintu biteza impagarara mu bashakanye ugasanga bahora bapfa ubusa. Itoze kujya utega amatwi uwo mwashakanye uvuge make,cyane cyane mu gihe mufite ibyo mutari kumvikanaho.

Gukora utuntu duto tuzamura urukundo: Hari utuntu duto abashakanye birengagiza ariko ugasanga dufite umumaro munini mu kuzana umunezero mu bashakanye. Ni byiza kwitozagushimira uwo mwashakanye, kumwifuriza umunsi mwiza, kumusuhuza uvuye ku kazi, n’ibindi bifasha kumva muri hamwe.

Ntukumve ko uwo mwashakanye agomba guhora ari intugane: Niwumva ko uwo mwashakanye atagomba gukosa bizatuma ikosa akose ryose bikugora kubyakira no kumubabarira. Menya ko nta muntu ubaho udakosa kuko nawe ubwawe hari byinshi ukosamo.

Irinde guhora ujora uwo mwashakanye: Akenshi hagati y’abashakanye uzasanga akantu ko kujorana gakunze kuharangwa ku buryo uwo mwashakanye agera ku rwego rwo kumva ko ntacyo avuze imbere yawe bitewe nuko buri gihe umubonera mu ruhande rubi. Aho gukora umujora umenyereze kumubwira ibyiza bye kurusha ibibi bye.

Ibi ni bimwe mu bintu byatuma abashakanye bahorana umunezero mu rugo rwabo.

Source: Elcrema

IBITEKEREZO

  • To create paragraphs, just leave blank lines.