Inyama n’isosi

Ibikoresho

 • Imvange y’inyama (côtelette) 1kg
 • Amavuta ya ibiyiko 2 binini
 • Sereri 3
 • Ibitunguru bya puwaro 3
 • Perisile perscille (perscille)
 • Inyanya 3
 • Sauce tomate 1
 • Soy sauce akayiko 1 gato

Uko bikorwa

 • Fata inyama uzitogose mu mazi ya litiro 1
 • Shyiramo utuvuta duke
 • Shyiramo ibitunguru
 • Celeri
 • Canira upfundikiye bishye, amazi nakama ugaragure umwanya zifate irange
 • Bya birungo nabyo bifatishe irange
 • Bishyiremo inyanya 3
 • Nihashira iminota 15, Shyiramo sauce tomate 1 na soysauce akayiko gato
 • Garura inyama mu isose
 • Zarure ukwazo cyangwa zivanze n’isose biterwa n’icyo ukunze
 • Shaka perisile ( perscille) uyishyire hejuru utake inyama waruye.

Byatanzwe na Murundi Tel : 0789523861
Photo : Internet