Uko warinda umwana gusambanywa no kubitozwa

Yanditswe: 02-02-2016

Ubusambanyi, gufata abana ku ngufu n’ibindi bijyanye nabyo ni ibintu ababyeyi bamwe batinya kuganiriza abana. Gusa nubwo ari ibintu biteye ubwoba kubivuga bigira ingaruka haba ku bana b’abakobwa ndetse n’abana b’abahungu. Mu rwego rero rwo kurinda abana gutozwa ubusambanyi, gusambanywa ku ngufu, n’ibindi bikorwa nk’ibyo by’urukozasoni bikorerwa abana, hari icyo umubyeyi wese aba agomba gukora.

Itsinda ry’abaganga b’abana ryo muri Amerika ryitwa AAP ryaricaye risanga ubusambanyi bwigishwa abana no gusambanya abana bakabiceceka bigomba gushakirwa umuti ku buryo bukurikira :

Icyo ababyeyi bagomba kumenya ku bikorwa nk’ibyo bitozwa abana bikanabakorerwa :

Ahanini umuntu utoza umwana ubusambanyi mu buryo yaba akoresheje bwose cyangwa se akamusambanya, ahanini usanga ari wa muntu uba hafi y’umwana ku buryo umwana aba amuzi. Uzasanga bene abo bantu ari inshuti z’umuryango, abakozi bo mu rugo, abavandimwe, abarimu, abatoza n’abandi bantu ba hafi babaha hafi mu buzima bwa buri munsi.

Hari nubwo kandi usanga abana basambanywa ahanini ari ba bana batabonera amahoro mu rugo iwabo ababasambanya bakabashukisha kubitaho (affection)

Ikindi umubyeyi wese akwiye kumenya nuko umwana wasambanyijwe agaragaraho ibimenyetso bitandukanye birimo : gutsindwa mu ishuri, kugira agahinda gakabije, gukora ibikorwa byo kwiyangiza, ariko hari nubwo nta bimenyetso ubaboneraho inyuma.

Umwana wangizwa mu bijyanye n’ubusambanyi ntabwo asambanywa gusa ahubwo ashobor ano kwangizwa mu bundi buryo burimo kumwereka filimi z’ubusambanyi, kumukorakora,..

Uko warinda umwana kwangizwa asambanywa cyangwa se abitozwa mu bundi buryo :

Igisha umwana ibice by’umubiri we akiri muto : igisha umwana amenye kuvuga ibice by’umubiri we byose harimo n’imyanya y’ibanga ukoresheje inyunguramagambo runaka idateye isoni ku buryo umwana azajya ayikoresha nta soni afite. Ibio bizatuma igihe umwana akorewe ibyapfura mbi abona uko abikubwira cyangwa se igihe hari uwatangiye kujya ayikoraho.

Ba inshuti n’umwana wawe ku buryo akubwira byose : Iyo umaze kuba inshuti n’umwana wawe aba aziko nta banga agomba kumuhisha ku buryo ibyamubayeho byose abiganirira umubyeyi we byaba ibyiza cyangwa se ibyamubabaje.

Jya umenya ubuzima bwose bw’umwana wawe : Niba hari abantu batangiiye gushukisha umwana wawe impano jya umubaza aho yazikuye.

Jya uganiriza umwana ku bijyanye n’ubuzima bw’imyororokere : Bitewe n’ikigero cy’umwana agezemo jya uganiriza umwana wawe ku bijyanye n’ubuzima bw’imyororekere umubwire ku bijyanye no kwangizwa nuko agomba kubyirinda

Kurikirana umwana wawe igihe ukeka ko yaba yarangijwe : Niba ubonye ibimenyetso bimwe by’uko umwana wawe ashobora kuba asambanywa jya umukurikiranira hafi kuko hari ubwo umwana abimenyera bikarenga kuba iby’umunsi umwe bigafata ukwezi n’imyaka kandi umwana atabivuga

Ibyo ni bimwe ababyeyi bago,mba gukora mu rwego rwo kurinda abana kuba basambanywa ku gahato cyangwa se bagatozwa ubusambanyi mu bundi buryo bwakoreshwa ubwo aribwo bwose.

Source : aap.org

Ibitekerezo byanyu

  • Murakoze ku nama mutugira nk’ababyeyi. Nagirango nanone mudufashe mutubwire ibyo umubyeyi yaganiriza umwana uri mu kigero runaka ibyo abasha kumva kur rugero rwe. Nukuvuga imyaka runaka wamubwira ibi n’ibi... Murakoze.

IBITEKEREZO

  • Andika hano igitekerezo cyawe