Uko abana bitabwaho n’umubyeyi umwe bakwiye kurerwa

Yanditswe: 12-01-2018

Hari igihe biba ngombwa ko umubyeyi umwe arera umwana kubera impamvu zitandukanye ( kuba ababyeyi batarasezeranye, gutandukana, amashuri, akazi, gupfakara..), icyo gihe usigaye aba afite inshingano yo kurera neza abana asigaranye kugira ngo abarinde ibibazo by’igihe kizaza.

Bimwe mu bibazo umwana agira ugomba kwibandaho nkuko twabigejejweho na Kabanyana urera abuzukuru be kuva aho bapfushije mama wabo ni ukugira irungu no kwiheba nkuko yabisobanuye iyo hari umubyeyi umwana atabona bimutera gutekereza cyane bigatuma akura yibaza nabi, akenshi biramukurikirana bikaba byamuviramo kwiga nabi, kujya mu biyobyabwenge n’ibindi byinshi bidakwiye.

Igihe umubyeyi umwe asigaye mu bana wenyine hari inshingano nyinshi aba agomba kuzuza , hari ibyo yakorera abana kugira ngo batazagira ingaruka mbi mu mikurire yabo no mu buzima bwabo bwite. Bimwe muri ibyo ni ibi :

Kuba hafi y’abana : ibi bikwiye gukorwa kurenza uko yabikoraga undi mubyeyi agihari bizabafasha kumva ko nta cyuho gicitse mu rugo iwabo ndetse no kuribo ubwabo.

Kubaganiriza:umubyeyi akwiye kuganiriza abana bintu byiza bituma badaheranwa n’agahinda ko kubura undi mubyeyi, aha kandi ntagomba kubabeshya aho yagiye, cyangwa ngo ababwire ko azagaruka bakabana igihe batandukanye cyangwa ko hari ibibntu azabazanira n’ibindi

Kubarinda ubwoba : by’umwihariko iyo Se w’abana adahari : kubera ko abana biyumvamo ko se ariwe muntu ufite imbaraga kurusha abantu bose cyangwa inyamaswa zose, mu gihe atagihari umugore ntagomba kwereka abana ko hari icyo bashobora kuba ibyo byatuma bahorana ubwoba kandi bagata icyizere.

Kwirinda gucika intege : umubyeyi kuko aba asigaye mu bana wenyine ntagomba kugaragaza agahinda kenshi imbere y’abana cyangwa gucika intege, kuko bituma bahora mu bwigunge no kumva ko ibyabo birangiye bikagira ingaruka yo kwanga kwiga, gukunda kujya mu zindi ngo baturanye ntibifuze kuguma iwabo.

Kubereka no kubakundisha umuryango w’umubyeyi udahari : igihe umubyeyi umwe asigaye mu bana agomba kumva ko atari abe wenyine ntabigungane akabakundisha umuryango w’undi mubyeyi cyane kandi akabajyana yo kenshi kugira ngo bumve ko bari mu muryango, ibi kandi bimufasha igihe hari umwana ugize imyumvire mibi abo mu muryango bakamugarura mu nzira nziza.

Kutangisha abana umubyeyi udahari : Mu gihe ababyeyi batandukanye kubera kutumvikana si ngombwa guhora ubibwira abana ubangisha undi mubyeyi udahari, ibyo mutumvikanyeho mwabigumisha hagati yanyu mwembi. Ndetse bakaba basura undi mubyeyi mu gihe bishoboka.

Byanditswe na Violette
photo : google

Ibitekerezo byanyu

  • njyewe mbana n’abana njyenyine ise aza gake ku buryo anaduhima mu ruogo nta n’umuryango we yanyeretse

    ku buryo abana umuryango bafite ari uwanjye n’iyo aje ntaba yishimiye abana nakora iki mungire inama uko nabyitwara mo.

IBITEKEREZO

  • Andika hano igitekerezo cyawe