Ibintu 7 byafasha umubyeyi ugira akazi kenshi kwita ku bana.

Yanditswe: 04-12-2017

Muri iki gihe aho ababyeyi bahugiye gushaka imibereho, usanga mu miryango myinshi ababyeyi batagira umwanya uhagije wo kwita ku bana ubwabo,. Ibi rero bigira ingaruka ku bana kuko baba bakeneye kubonana n’ababyeyi babo bombi kugirango bakure bameze neza bumva bakunzwe kandi bashyigikiwe.
Nk’uko twabigejejweho n’umwe mu bakora ibijyanye no kurera abana bato Diane Muhimakazi, ababyeyi bagira akazi kenshi baba bagomba no kumenya ko abana babakeneye cyane ntibabatererane.
Dore rero ibikorwa bimwe ababyeyi bakorana n’abana babo bitangije akazi kabo kandi n’umwana akababona.

1. Kuganira : byibura buri munsi wagombye kugira umwanya uganira n’abana , ukumva ibintu biri mu mwana, ibyamubabaje, ibyamushimishije. Abana bato batazi kuvuga bo baba bakeneye guterurwa, bakakurira, bagakurura imisatsi yawe, bakakuryamaho , ukabavugisha, ukabaririmbira n’ibindi.

2. Kugendana n’umwana : Ni byiza ko umubyeyi ajyana umwana muri gahunda zitandukanye zitabangamira umwana nko gusura incuti, guhemba ababyaye, mu bukwe, mu muganda, mu rusengero, mu isoko, muri restaurant, n’ahandi hashoboka. Ibi rero bifasha umwana kuba hafi y’umubyeyi , gukura akunda abantu, ibyo kandi bimufasha no kumenya uko yitwara ahandi hatari iwabo. Irinde kujyana umukozi mu gihe wajyanye n’umwana kuko aba akeneye kuba hamwe na we.

3. Gukina n’umwana : ni ukuvuga kujya mu mikino y’umwana, ukambara nka we ukareka akaba ari we uyiyobora, ugakora ibyo agusabye, ukemera kwiyanduza nka we, nubwo bakora amakosa ukabareka ntubahe amabwiriza. Ibi bibafasha gufungura imitima yabo bakakubwira ibibarimo.

4. Kumufasha imyitozo yo mu rugo (homework) : Umwana kandi wa mufasha igihe ari gukora imyitozo aba yavanye ku ishuri , ukamuganiriza ibijyanye n’ibyo yiga ukumva ibyo akunda nawe bikagufasha kumenya uko wamuyobora mu byo azakora (professional orientation).

5. Kumutwara ku ishuri cyangwa kumugeza kuri bus : muri iki gihe muboneraho kuganira iby’ishuri, ndetse n’ibindi by’ubuzima busanzwe.

6. Kwiyogereza umwana : ibi ni byiza kuko uba ukora ku mwana, ndetse unaboneraho kureba nib a nta hantu hafite ikibazo ku mubiri. Nubwo utamwoza buri munsi ariko byibura muri week end wamwoza, ukamucira inzara, ukamwogosha cyangwa ukamutwara muri salon.

7. Kujyana umwana ku kazi muri weekend : mu gihe bibaye ngombwa gukora muri week end ushobora kujyana n’umwana bitewe n’akazi ukora kandi bitabangamiye umwana cyangwa ngo habe hari icyo yakwangiza ku kazi ushobora kumutwara ukamutwarira n’ibikinisho bye akaba ari iruhande rwawe mu gihe uri gukora,

8. Ibindi : Kumuryamisha, kumusasira, gutunganya imyenda ye muri hamwe akajya akubwira iyo akunda niyo yanga n’iyo inshuti ze zambara, kumugaburira ukamenya ibyo yariye.

Izi ni ingero zimwe ariko buri wese ashobora kugira izindi bitewe n’ubuzima abayeho ndetse n’imyaka abana bafite . Ni byiza kuzirikana ko iminsi y’ubuto bw’umwana wawe itazagaruka kandi ko aricyo gihe cyiza cyo kumubibamo ibyo ushaka kuzamubonamo nakura.

Violette

Ibitekerezo byanyu

 • Ni byiza ibyo mutubwiye kandi rwose nibyo umwana aba akeneye. Ariko ndabona bidakemuye ikibazo mwakomojeho. Mwavuze ko ari ibyo umubyeyi ufite akazi kenshi yakora kugirango yite ku bana. Ibi byose rero byakorwa nubundi n’umubyeyi ufite umwanya wo kwita ku bana be, kuko icyo gihe cyo koza abana cyo kubakoresha homework nicyo myine cyabuze. Ahubwo njye inama nagira ababyeyi n’izuko niba ari mu kazi, igihe atashye nta handi yakagombye kunyura kuko uwo mwanya wa nimugoroba niwo aba afite n’abana bavuye kwiga kugira ngo abiteho. Naho ibyo gusura abavandimwe cyangwa se kujya gusenga, yabikora muri week-end wenda akaba yajyana n’abana kugira ngo barusheho kuba bari kumwe. Ikibazo n’icy’abava ku kazi bakajya kwiga bo mbona inama ari izo kureka kimwe naho nabifata byose abana nta mwanya azababonera. Murakoze

 • Violette urakoze kutugezaho inama nziza. Ndemeranya nawe rwose nakunze iyi nteruro "Ni byiza kuzirikana ko iminsi y’ubuto bw’umwana wawe itazagaruka kandi ko aricyo gihe cyiza cyo kumubibamo ibyo ushaka kuzamubonamo nakura" Ababyeyi twifuza kubona abana bacu bifite indangaciro nziza bakavamo abantu bakuru b’intangarugero, ariko ntibyikora tugomba kubigiramo uruhare no kubishakira umwanya. Nabyaye abana 2 niga nijoro muri kaminuza ngakora kumanywa ariko ntibyari binyoroheye namba, gusa amahirwe n’uko umutware wanjye twumvikana kuri buri kintu, yagombaga kuba murugo imigoroba yose ngo yite ku bana nanjye muri weekend ngakora uko nshoboye nkaboneka murugo, namaze imyaka 4 ntaha amakwe macye cyane kuko weekend wari umwanya wo guteka no kwita ku bana (kuboza, kubaganiriza, kubagaburira, kubaca inzara,...). Ndibuka rimwe negeze koza umuhungu wanjye yarafite nk’imyaka 8, maze kumwoza ndamubwira ngo niyisige kugirango nkomeze noze umukurukira, ansaba anyingingira no kumusiga byankonze ahantu mpita musiga mbikunze cyane nanamenya ko kumwoza no kumusiga bifite icyo bivuze kinini mu buzima bwe, ubu ni umuhungu ufite imyaka 14 ufite icyerekezo utarangwaho imico mibi y’abana bari mu kigero kimwe.

  Indi nama nagira ababyeyi nugushaka umwanya wo kwiyigishiriza umwana iby’ibanze mu buzima : kwiyoza, guca inzara, gutunganya icyumba na douche, gukora isuku, koza ibyombo, guteka, gutegura amaze, kwakira abashyitsi, gusenga no gusoma ijambo ry’Imana,.... hakurikijwe ikigero umwana agezemo. Bigufasha kumenya neza ko umwana yahawe ubumenyi bukwiriye mu buryo bunoze, birema ubusabane hagati y’umwana n’umubyeyi, umubyeyi ni we wenyine ubasha kwihanganira intenge nke z’umwana kuburyo yamwigisha neza atamuhutaza.

  Bernadette, sinemeranya n’ababyeyi bafata icyemezo cyo kwiga bombi nijoro bakora kandi bafite abana bato byaba byiza umwe yize undi akarera cyangwa hagira uwiga weekend gusa kuko iyi gahunda nawo isigaye iboneka henshi kuko biteye ubwoba kubona ababyeyi bombi bava murugo mugitondo bagataha igicuku basigiye abana abakozi bo murino iminsi. Uko biri kose ntabwo umubyeyi yabura umwanya wo kwita ku bana yabishatse, kandi uwagira izo ngorane zo kubura umwanya burundu ntaho azacikira ingaruka z’uburere bucye bw’abana.

 • Urakoze cyane bernadette
  c pas facile kurera abana dufite na kazi hamwe na mashuri.numva nangye mbona nikuhita kimwe cyangwa amashuri cyangwa akazi.

 • abana bacu bakagombye byibuze kujya mumacreche tukajya dutahana tuvuye mukazi ariko rwose crèche ubu igibwamo nabana bafite iwabo bifite kuko birahenze peee
  byibuze mugiye mujyana mukanatahana mugenda muganira kandi iyo murikumwe mumodoka ububona bishimye cyane ariko cash rya crech weeee.
  byibuze baciye macye burimwana basi akajya yizanira ibyarya toute la journe baba bakoze

 • Murakoze cyane kubw inama nziza mutugira. Ibi byose birakenewe kugirango abana bacu batwiyumvemo, tugirane ubusabane, badukunde. Imana ijye idushoboza tubashe kuzuza inshingano zacu za kibyeyi.

IBITEKEREZO

 • Andika hano igitekerezo cyawe