Uko wamenyereza umwana gutandukana nawe ntarire

Yanditswe: 05-11-2015

Bikunze kubaho ko umubyeyi adahorana n’umwana yaba amusize mu rugo cyangwa se akamusiga ku ishuri. Hari abana bamwe batajya bihanganira kubona ababyeyi babo babasize maze bakarira cyane.

Reka tubanze tumenye impamvu zitera umwana kurira cyane cyangwa kurakara igihe umubyeyi we agiye :

Mu mezi umunani cyangwa se icyenda umwana aba azi ko iyo umubyeyi we atamureba aba atariho. Niho uzasanga niyo wamusiga ,mu cyumba ukajya mu kindi ahita arira. Gusa uko umwana akura agenda amenya ko niyo umubyeyi we atamureba aba ahari. Ku mezi 18 niho umwana atangira gusobanukirwa ko niyo umubyeyi we atamureba ko aba akiriho.

Gusa na none hagati y’imyaka 3 n’imyaka 5 umwana atangira kongera kwibaza impamvu hari ibintu ushaka gukora wamushyize ku ruhande. Bigatuma yongera kumva ko iyo umusize uba utamukunda.

Uko afatwa igihe udahari nabyo bishobora kumutera kurira igihe ugiye cyangwa se akarakara.

Ku babyeyi bafite abana bateye gutyo dore ibyo bakora byabafasha kubamenyereza kubasiga ntibarire cyangwa se ngo barakare :

  1. • Banza ugenzure umenye ko iyo usize umwana mu rugo cyangwa se ku ishuri ko asigara bamufashe neza, ku buryo umenya niba uburyo afatwamo ataribwo bumutera ubwoba akarira yanga ko umusiga
  2. • Jya ubanza gutegura umwana umubwire ko ugiye kumusiga kubera impamvu runaka zimufitiye umumaro umureke aze aguherekeze niba bishoboka akugeze ku muryango agusezere.
  3. • Igihe ugarutse mu rugo cyangwa se ukajya kumuzana ku ishuri jya umushimira kuba yihanganiye amasaha yose yamaze mutari kumwe. Ushobora kumuzanira akantu niyo kaba ari gato k’impano yo kumushimira.
  4. • Igihe muri kumwe gerageza kumuha umwanya mukore utuntu duto duto muri kumwe ku buryo abona umwanya wo kukwisanzuraho agashira urukumbuzi.
  5. • Jya umubwira ko niyo mutari kumwe ko uba ukimukunda kugirango yumve ko n’igihe udahari urukundo rwe na we rukomeza.
  6. • Menyereza umwana kutamuha ikintu cyose aririye. Iyo wamenyereje kumuha ikintu ariririye azageraho yumve ko azajya avugisha amarira icyo ashatse cyose akibone.

Niba umwana yaramenyereye atyo rero bizatuma ajya arira kugirango ureke gahunda wari ugiyemo kuko aziko iyo arize icyo ashaka akibona.

Ibi ni bimwe mu bintu byafasha ababyeyi kumenyereza abana gusigara batarize cyangwa se ngo basigare barakaye dore ko ahanini usanga haba intambara iyo ababyeyi bagiye kugenda basize abana rimwe na rimwe bigasaba ko umubyeyi agenda yihishe.

Source : naitreetgrandir

IBITEKEREZO

  • Andika hano igitekerezo cyawe