Ibirayi birimo poivrons nyinshi

Ibikoresho

 • Ibirayi 1kg
 • Poivrons 4
 • Inyanya 4
 • Ibiyiko 2 by’amavuta
 • Ibitunguru 2
 • Ikirahure cy’amazi
 • Tungurusumu agasate 1
 • Umunyu na poivre

Uko bikorwa

 1. Hata ibirayi, utunganye na poivrons uzikate
 2. Shyushya amavuta mu isafuriya
 3. Shyiramo igitunguru na poivrons bimaze guhindura ibara ushyiremo inyanya
 4. Bireke bitogote udapfundikiye isafuriya
 5. Ongeramo amazi, tungurusmu ziseye, umunyu na poivre
 6. Pfundikira ubireke ku muroro muke bimare iminota 30
 7. Ongeramo ibirayi bikasemo udusate duto
 8. Ongera upfundikire ibireke bimareho iminota 20
 9. Bigabure bishyushye

Icyitongerwa : ibirayo ushobora kubisimbuza : ibikoro, amateke, imyumbati cyangwa se ibijumba. Gusa byo ubishyiramo ugishyiramo inyanya ukabireka bikamara umwanya munini ku muriro.

Byakuwe mu gitabo cyitwa : “ La cuisine aux pays du soleil”