Ahabanza » Umuryango » Urugo » Uko mwareka gutongana mu rugo mupfa amafaranga

Uko mwareka gutongana mu rugo mupfa amafaranga

Yanditswe kuwa 31-01-2018 Saa 20 : 14

Kureka gutongana mupfa amafaranga bituruka ahanini ku mikoreshereze mibi yayo birashoboka hagati y’umugore n’umugabo mu gihe bakurikije inama tugiye kubagezaho.

Gerageza guca bugufi : guca bugufi ni umuti uvura amakimbirane mu muryango uko yaba ameze kose. Igihe mutonganye mupfa amafaranga jya wirinda gutera hejuru cyane niyo uwo mwashakanye yaba ariwe mpamvu nyamukuru ituma muhorana intonganya z’amafaranga.

Tanga impamvu zumvikana zishobora gutuma mucunga neza umutungo wanyu : iyo muhora mutongana mupfa amafaranga mu muryango akenshi biba biterwa nuko mutazi uburyo bwiza bwo gucungamo umutungo wanyu.

Niba mukunda gutongana mupfa amafaranga jya utanga igisubizo ku buryo mwakoresha mwacungamo amafaranga hanyuma aho kuvuga gusa ibintu bidafite igisubizo ku kibazo mufite.

Aha akenshi uzasanga muri kwitana ba mwana ku micungire mibi y’amafaranga aho gushaka igisubizo gihamye.

Muganire ku mutungo w’urugo nuko mwawucunga neza : Igihe mwaretse kuvugana nabi ku bijyanye n’amafaranga mumaze gutuza, ushobora gusaba uwo mwashakanye gutemberana ahantu runaka cyangwa se mukaganirira mu rugo muvuga ku mutungo mwinjiza, uwo mukwiye kwizigamira n’uwo muzajya mukoresha.

Umuhanga mu by’imicungire y’umutungo we yaravuze ati : “ Mbere yo gutangira gukoresha amafaranga n’indi mitungo ufite, jya ubanza wizigamire, ibisigaye ari byo ukoresha aho kwizigamira ibisigaye ku byo wakoresheje”

Mushobora gusaba ubufasha igihe mubona ko byananiranye : Iyo mubona ko byabananiye kwikorera icungamutungo ryiza, mushobora kugisha inama abahanga mu micungire y’umutungo niba bishoboka bakaba babaha inama mwakurikiza. Gusa ibyo mubikora igihe mubona ko nta yandi mahitamo mufite kuko burya biba byiza iyo ikibazo gikemukiye hagati yanyu gusa, kandi mukabikora mwabanje kubyemeranywaho.

Menya impamvu ibatera guhora mutongana mupfa amafaranga : hari ubwo umuntu agira imyitwarire runaka abitewe n’amateka yanyuzemo. Kumenya amateka y’uwo mwashakanye ku bijyanye n’imicungire y’amafaranga bishobora kugufasha kumenya uko mwabona igisubizo nyacyo.

Ibyo ni bimwe mu byabafasha kureka gutongana mupfa imitungo cyane cyane ku bijyanye n’imikoreshereze y’amafaranga kuko ariyo ahanini atera ibibazo mu muryango. Igihe witaye ku gukoresha ubu buryo twavuze byababera igisubizo ku ntonganya muhorana mupfa amafaranga.

Byakuwe kuri about.com
Bishyirwa mu Kinyarwanda na Gracieuse Uwadata

photo : google